Naapuriapua saa Napin painalluksella Tammelassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Naapuriapua saa Napin painalluksella Tammelassa

Naapuriapua saa Napin painalluksella Tammelassa

21.03.2019 12:50

Nappi Naapuri -palvelu on vastikkeeton naapurustojen sosiaalinen media.

Array

Tammelan kylissä on talven aikana ideoitu palveluja, jotka edistäisivät perinteisen naapuriavun saamista ja tarjoamista nykyaikaisesti verkkoympäristössä kylien yritystoimintaa unohtamatta. Tarpeeseen kokeillaan ratkaisuksi Nappi Naapuri -palvelua, joka on vastikkeeton naapurustojen sosiaalinen media. Nappi Naapuriin voivat rekisteröityä kaikki kylien asukkaat omilla nimillään palvelun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Nappi Naapuriin perustetaan Tammelan kylät ry:n oma Kylien Nappi -sivusto, jota kautta erilaiset kylien yhdistykset ja yritykset voivat esitellä omia palveluitaan ja tuotteitaan kyläläisille ja kesäasukkaille.

Kokeilun taustalla on Laurea -ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteinen Kyliltä kasvukäytävälle -hanke, joka käynnistyi viime syksynä. Sen tavoitteena on kehittää ihmislähtöisiä ja teknologiaa hyödyntäviä liikkumisen ja kuljetusten palveluita haja-asutusalueille. Menetelminä käytettiin palvelumuotoilua sekä yhteiskehittämistä: kehittämiseen osallistetaan niin asukkaita, yrityksiä kuin kylän muitakin toimijoita. Portaan kylätalolla järjestettiin kolme ideointityöpajaa, joissa kartoitettiin asukkaiden tarpeita palvelumuotoilun keinoin. Työpajojen pohjalta luotiin kaksi kokeiluaihiota, joista toinen oli kylien oma nettipalvelu kuljetuksille ja liikkumiselle ja toinen naapuriapu. Konkreettiset kokeilut suunniteltiin yhdessä neljännessä työpajassa maaliskuun alussa.

Tammelan kylät valittiin kokeilujen kohteeksi, koska siellä on aktiivista toimintaa ja matkailua, sekä tarvetta monipuoliseen liikkumiseen. Kesäasukkaiden myötä kylien pöhinä ja asukkaiden tarve erilaisille palveluille moninkertaistuu.

Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeen loppuseminaari pidetään 29.4. Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa Visamäessä, ja tilaisuus on avoin kaikille. Seminaarissa esitellään kokeilujen tuloksia, kuullaan asukkaiden ajatuksia kokeiluista. Huipennuksena arkkitehti, tekniikan tohtori Anne Stenros visioi, millaista on hyvä elämä metropolialueiden ulkopuolella.

Rahoituksensa hanke saa Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta. Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina.

Lisätietoja:

Pia Tamminen
tutkijayliopettaja
HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 050 470 7558
sp. pia.tamminen@hamk.fi

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]