Opettajankouluttajat saivat OAJ:n tunnustuksen  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opettajankouluttajat saivat OAJ:n tunnustuksen 

Opettajankouluttajat saivat OAJ:n tunnustuksen 

23.08.2019 08:43

Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimushanke Oppijan oikeus – opettajan taito on saanut OAJ:n ja OKKA-säätiön (Opetus- kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) tunnustuspalkinnon, joka on suuruudeltaan 5000 euroa.

Hämeen Ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimushanke Oppijan oikeus – opettajan taito on saanut OAJ:n ja OKKA-säätiön (Opetus- kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) tunnustuspalkinnon, joka on suuruudeltaan 5000 euroa. Mukana oli HAMKin lisäksi yhdeksän opettajankoulutusyksikköä eli Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.  
Hanke vastaa opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Hankkeessa tuotetaan tietoa, joka vahvistaa ammatillisten opettajien, aineenopettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien pedagogisia taitoja. 
– Tässä hankkeessa on se erityispiirre, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat. Näin saadaan myös vertailutietoa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustele palkinnon saajan valintaa OAJ:n tiedotteessa.  

Palkinnon vastaanottivat Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen ja hankkeen projektipäällikkö, ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja lehtori Simo Uusinoka.  
“Tämä on hieno huomionosoitus. Kiitos kuuluu koko hankeverkostolle, HAMKin kokeneille hanketoimijoille ja suomalaisille opettajille”, Uusinoka kommentoi.  
Hanke jatkuu syksyyn 2021 saakka. Parhaillaan analysoidaan toisen asteen opettajille tehtyä kyselyä, jossa opettajat kertoivat opetuksen nykyisistä painopisteistä ja millaista osaamista he toivoisivat lisää. 
  
Lisätietoja 
Simo Uusinoka  
Projektipäällikkö, Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke 
Puh. +358 50 568 7027 
simo.uusinoka@hamk.fi