Opinnäytetyö: Eroon kertakäyttökulttuurista - kierrätys ja jätehuolto kotihoidossa   - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Eroon kertakäyttökulttuurista – kierrätys ja jätehuolto kotihoidossa  
kumihanskat roskakorissa

Opinnäytetyö: Eroon kertakäyttökulttuurista – kierrätys ja jätehuolto kotihoidossa  

01.10.2019 15:04

Sanna Ilon Kestävä kehitys –koulutuksen opinnäytetyössä tutkittiin, miten hallitaan käytettäviä tuotteita, materiaaleja ja pakkauksia sekä jätteiden lajittelua kotihoidon asiakaskohteissa. Tutkimuskohteena oli Forssan alueen kotihoito.  

Array

Tavoitteena oli kehittää koko toiminnan materiaalitehokkuutta, edistää jätteen synnyn ehkäisyä ja löytää keinoja jätteiden lajittelun tehostamiseksi ja helpottamiseksi ikäihmisten tarpeet ja haasteet huomioiden.  

Tutkimuksen tulosten mukaan kunnallinen ateriapalveluiden tuottaja huomioi ateriapakkausten materiaalien kierrätettävyyden hyvin. Ateriapalvelut käyttää julkisten hankintojen yleisimpänä valintaperusteena hinta-laatu -suhdetta ja myös elinkaarikustannuksia käytetään. Hinta-laatu -suhdetta käyttämällä julkisiin hankintoihin voidaan konkreettisesti ottaa mukaan kestävään kehitykseen liittyviä kriteereitä. Materiaalihallinnossa tuotteiden ja tarvikkeiden kierrätettävyyden ja materiaalitehokkuuden huomioiminen oli haasteellisempaa ja vähäisempää aseptisuuden vaatimusten, alan kertakäyttötuotteiden runsauden ja alan kertakäyttökulttuurin vuoksi. Materiaalihallinnossa halvin hinta oli yleisimmin käytetty valintaperuste julkisissa hankinnoissa.  

Tutkimuksen tuloksista tehtyjen johtopäätösten mukaan muun muassa eri jätejakeiden kiinteistökohtaista erilliskeräystä ja taloudellisia ohjauskeinoja tulisi lisätä kierrätyksen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Nämä keinot palvelevat ikäihmisten erityistarpeiden lisäksi myös muuta väestöä. Euroopan Unionin asettamat kierrätystavoitteet kiristyvät 2020-2035 aikana, mikä lisää tarvetta erilliskeräyksen kiinteistökohtaiselle tehostamiselle kierrätysasteen nostamiseksi. Tähän asiaan voidaan vaikuttaa alueellisia jätehuoltomääräyksiä kiristämällä. 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu sosiaalihuollosta, jätehuollosta ja julkisista hankinnoista. Näiden osioiden jälkeen edetään tutkimusosuuteen, johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon osallistuivat kotihoidon asiakkaat, kotihoidon työntekijät, kunnallinen ateriapalveluiden tuottaja ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän materiaalihallinto. Kyselytutkimukseen osallistuneiden sidosryhmien lisäksi aineistoa kerättiin itsenäisellä tiedonhaulla ja ottamalla yhteyttä eri alojen asiantuntijoihin. 

Lisätietoja:

Sanna Ilo
opiskelija
Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä kehitys -koulutus
sanna.ilo@student.hamk.fi