Opinnäytetyö: Kuluttaja on kello- ja koruostoksilla harkitseva ja monikanavainen – ostos tehdään 90 prosenttisesti kivijalkamyymälässä  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kuluttaja on kello- ja koruostoksilla harkitseva ja monikanavainen – ostos tehdään 90 prosenttisesti kivijalkamyymälässä 
Mies kello ranteessa

Opinnäytetyö: Kuluttaja on kello- ja koruostoksilla harkitseva ja monikanavainen – ostos tehdään 90 prosenttisesti kivijalkamyymälässä 

27.11.2019 13:19

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liiketalouden tradenomiopiskelija Elisa Männistö toteutti opinnäytetyönään tutkimuksen kuluttajien ostokäyttäytymisestä kello- ja korualalla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yleisesti vähittäis- ja kuluttajamyynnissä. 

Array

Opinnäytetyössä selvitettiin kuluttajan ostopäätökseen ja ostopaikkaan vaikuttavia tekijöitä, sekä digimarkkinoinnin merkitystä ostoprosessissa. Tutkimustulokset osoittivat, että kuluttaja on tänä päivänä ostopäätöksessään harkitseva, vertaileva sekä monikanavainen. Ostopäätökseen vaikuttavat pääasiassa tarve, hinta-laatu-suhde sekä asiakaspalvelun laatu. Ostoksensa kuluttajat tekevät lähes 90 prosenttisesti kivijalkamyymälässä, mutta verkkokaupan rooli kartoitus- ja vertailukanavana on merkittävä. 

Digimarkkinoinnilta kuluttajat toivovat informatiivista, harkittua sekä kohdennettua sisältöä. Tutkimustulosten pohjalta kello- ja korualalle kehitettiin digimarkkinointistrategia, joka tukee kuluttajan ostoprosessia. Digikanavista verkkokauppa ja sosiaalinen media koetaan ostoprosessissa tärkeinä informaatiokanavina sekä digitaalisina näyteikkunoina organisaation fyysiseen myymälään. 

Yli 600 vastaajaa

Kuluttajan ostokäyttäytymistä tutkittiin, jotta kuluttajan motiiveja ostoprosessissa ymmärretään ja sen tueksi voidaan kehittää kuluttajaa tukevaa digimarkkinointia. Tutkimus toteutettiin hyödyntämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Määrällinen tutkimusosuus toteutettiin 603 henkilön asiakaskyselyllä, joka suoritettiin touko-kesäkuussa 2019. Laadullisen menetelmän tutkimus toteutettiin teemahaastattelujen muodossa, ja siinä haastateltiin viittä kuluttajaa vuoden 2019 syyskuussa. 

Kuluttajan ostokäyttäytymisen tutkiminen on ajankohtaista kuluttajamyynnissä, johtuen kaupan alan murroksesta ja sen muokkaamasta ostokäyttäytymisestä. Trendit, kuten digitalisaatio, ovat haastaneet perinteisiä markkinoita, jonka vuoksi kuluttajan ostopolku rakentuu eri tavalla kuin aiemmin. Digikanavia hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden kartoittamisessa ja vertailussa. Kuluttaja on voinut tehdä peräti 60-90 prosenttia ostopäätöksestään ennen kuin edessä on myyjän kanssa keskustelu.  

Lisätiedot

Elisa Männistö, 
opiskelija 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
p. 050 521 7431 
elisakmannisto@gmail.com 
LinkedIn-profiili 

Eveliina Toivonen, 
opinnäytetyön ohjaaja 
Liiketalouden lehtori 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
p. 040-8260733 
eveliina.toivonen@hamk.fi 
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan.