Opinnäytetyö: Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen on ottanut askeleen kohti tekoälyä  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen on ottanut askeleen kohti tekoälyä 

Opinnäytetyö: Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen on ottanut askeleen kohti tekoälyä 

03.12.2019 10:37

Verkonrakentaminen voi hyötyä digitalisaatiosta ja tekoälykehityksestä monin tavoin.

Verkonrakentaminen voi hyötyä digitalisaatiosta ja tekoälykehityksestä monin tavoin. Näin toteaa Kia Pulkki Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelman opinnäytetyössään, jossa selvitettiin tekoälyn soveltuvuutta ja digitalisaation tuomia hyötyjä verkonrakentamisen toimialalle haastattelujen, analyysien sekä olemassa olevan tiedon avulla. 
 
Verkonrakentamisella tarkoitetaan sähkö- ja televerkkojen kiinteän verkon rakentamista. Rakentamiseen liittyy maanrakennustyötä, asennuksia sekä erilaisia asiantuntijatehtäviä. Rakentamisen mahdollistaa yhteistyö kuntien, kaupunkien ja maanomistajien kesken. 

Yleisesti tiedetään, että tekoäly ja digitalisaatio pyrkii ratkaisemaan tiedonkäsittelyn ongelmia tai korvaamaan ihmisprosesseja. Teknologia voi auttaa suoriutumaan työstä tehokkaammin ja analytiikka ennakoimaan asioita paremmin. Rakentaminen kehittyy tekoälyratkaisujen saralla hitaasti, mutta hyötyy muiden toimialojen kehityksestä. 

Opinnäytetyön tulosten mukaan toimialalla on alettu ottaa ensiaskeleita kohti tekoälyä. Digitaalisiin palveluihin ja data-analytiikkaan viittaavia tehtäviä oli avoinna kevään 2019 aikana yli 30:ssä toimialan yrityksessä. Kehityksen myötä syntyy toimialakohtaista erikoisosaamista. Tulokset kertovat, että dataa kerätään myös erilaisilla järjestelmillä, mikä tukee datan hyödyntämistä ja saatavuutta. Onnistuneet kokeilut tulevat edesauttamaan toimialaa uusien palvelujen luomisessa ja laajentamaan analytiikkaa uusiin asioihin. Hyvin toteutettuna ne kasvattavat yritysten kilpailukykyä. Kehityssuunta edistää organisaatioiden datan keräämisen ja taltioinnin sekä tiedon visualisoinnin kehittämistä.  

Verkonrakentamisdatan hyödyntämiseksi keräystapaa tulisi kuitenkin kehittää tarkemmaksi ja reaaliaikaisemmaksi, lisäksi paikkatieto lisäisi tarkkuutta. Verkonrakentamisessa ihmisvaltainen toimiala on haastava tekoälyn käyttöön ja asioiden analysoinnin soveltamiseen. Ihmiset tekevät edelleen arvokkaimman työn prosesseissa. Teknologian hyödyntäminen osana tehtävää voi nostaa työn merkityksellisyyttä, vahvistaa tavoitteellista toimintaa ja strategian toteutumista organisaatioissa. 

Aineisto osoittaa, että onnistunut digitalisaation kehitysprosessi on johtamiskysymys ja yhteistyön tulos. Digitalisaation hyödyntäminen vaatii yrityksen rakenteiden tukea, johdon sitoutumista, työntekijöiden kuulemista sekä riittävästi aikaa ja koulutusta. Alihankkijat voivat olla merkittävä potentiaali osaamisen kasvattamisessa tai datan keräämisessä. Digitalisaation rinnalla tulisi tarkastella johtamista, strategiaa ja prosessien pullonkauloja, joissa LEAN-menetelmät ja prosessien visualisointi ovat tehokkaita. Valmistavassa teollisuudessa vastaava kehitystyö kasvatti kannattavuutta alihankintaketjussa. Tutkimus osoittaa, että tämä olisi mahdollista myös verkonrakentamisessa. 

Tutkimuksen toimeksiantaja on TLT-Connection Oy, joka toimii verkonrakennustoimialla. Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa tekoälyn soveltamisesta verkonrakentamiseen. 

Lisätiedot:  
Kia Pulkki, 
Opiskelija 
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
p. 0407339576 
kia.pulkki@gmail.com