Pelimoottori-, AR- ja VR-teknologioiden hyötykäyttö yleistyy – yrityksille tilaisuus kokeilla uutta teknologiaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pelimoottori-, AR- ja VR-teknologioiden hyötykäyttö yleistyy – yrityksille tilaisuus kokeilla uutta teknologiaa
VR-laseja tutkimassa.

Pelimoottori-, AR- ja VR-teknologioiden hyötykäyttö yleistyy – yrityksille tilaisuus kokeilla uutta teknologiaa

19.11.2019 12:01

Alun perin tietokonepelien kehitystyön helpottamiseksi rakennettuja pelimoottoreita käytetään yhä enemmän myös hyötykäyttöön elinkeinoelämässä. Hämeen ammattikorkeakoulussa pyritään tukemaan tätä kehitystä hakemalla yrityksiä, joilla olisi kiinnostusta kokeilla uusia teknologioita.

Array

HAMK Smart-tutkimusyksikössä on työskennelty pelimoottoriteknologian parissa jo pidempään, muun muassa tutkien pelimoottoriteknologian vaikutuksia. On havaittu, että viimeisen viiden vuoden aikana pelimoottoreiden hyötykäyttö on yleistynyt paljon. Niiden etuna muihin kehitysalustoihin nähden on korkeatasoisempi visuaalisuus ja toiminnallisuus.

Pelimoottoriteknologiaan liittyvät myös VR (virtual reality, virtuaalitodellisuus), AR (augmented reality, lisätty todellisuus) ja MR (mixed reality, yhdistetty todellisuus). Näillä teknologioilla tehdyt lopputuotteet ovat visuaalisesti näyttävämpiä ja realistisempia, joten täten myös uskottavampia, mikä on tärkeää esimerkiksi markkinoinnissa tai käyttäjiä osallistavassa suunnittelussa. Malleihin voidaan myös ohjelmoida erilaista toiminnallisuutta, joten käyttäjien vuorovaikutusta mallin kanssa voidaan lisätä lähes rajattomasti. Yleisimpiä hyötykäyttökohteita ovat myynti ja markkinointi, simulaatiot ja koulutukset, interaktiiviset esittelyt, tuotekehitys sekä datan visualisointi. Konkreettisina kohteina ovat esimerkiksi rakennukset ja erilaiset teollisuustuotteet.

Hämeen ammattikorkeakoulussa alkanut “VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet” -hanke pyrkii edistämään alueellista osaamista ja hyötykäyttöä em. teknologioihin liittyen. Haussa on yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uusia teknologioita toiminnassaan ja saamaan kokeiluihin käytännön apua.

”Usein kysymykset, kuten mistä lähteä liikkeelle, kenen kanssa keskustella puolueettomasti, mitä eroa tarjouksien välillä on tai mitä hyötyä näistä oikeasti voi olla liiketoiminnalle, voivat olla esteenä kyseisten teknologioiden tutkimiseen tai kokeilemiseen. Tavoitteenamme on madaltaa tätä kynnystä, oli sitten kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää tai arvioimaan toteutuksien vaikutusta”, sanoo projektipäällikkö Juha-Matti Torkkel HAMK Smart -tutkimusyksiköstä.

Hanke on käynnissä ensi vuoden loppuun saakka ja sen toiminta-alueina ovat Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää. Hankkeen päärahoittajat ovat Hämeen liitto sekä Uudenmaan liitto.

Lisätietoja

Juha-Matti Torkkel
projektipäällikkö, VATTU-hanke
HAMK Smart -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
p. 050-50222040
etunimi.sukunimi@hamk.fi
https://www.hamk.fi/projektit/vattu/