”Raksapomo” kehittää esimiestaitoja HAMKin ja Laurea AMK:n yhteistyönä - Hämeen ammattikorkeakoulu
”Raksapomo” kehittää esimiestaitoja HAMKin ja Laurea AMK:n yhteistyönä

”Raksapomo” kehittää esimiestaitoja HAMKin ja Laurea AMK:n yhteistyönä

25.09.2019 15:47

Työsuojelurahaston rahoittamassa ”Rakas raskas raksa”- hankkeessa kehitetään esimiestyön opetusta rakennus- ja sosiaalialojen perinteistä käsin.

Array

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennusalan ja Laurea ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusten yhteistyönä kehitetään koulutusmenetelmää, joka sovittaa yhteen ihmisten johtamisen ja asioiden johtamisen taitoja kokemustarinoiden ja uusien toiminnallisten menetelmien avulla.

Uusien välineiden taustalla on eri alojen johtamistieto. Koulutusmenetelmään on valittu työnjohtajien haastatteluihin ja kirjallisuuteen perustuen kolme teemaa, joissa pohditaan omakohtaisesti ja ryhmässä vuorovaikutusta, luottamusta ja hyvän työyhteisön kysymyksiä liittäen niitä työturvallisuuden, laadunhallinnan ja ajanhallinnan tehtäviin. Haastatteluiden kokoamisessa on tehty yritysyhteistyötä YIT Hämeenlinnan ja Vison Oy:n kanssa. Menetelmä antaa aineksia omanlaisen johtajuuden rakentamiseen antamalla tietoa esimiestyön eri ulottuvuuksista sekä muiden kokemuksista tarinan avulla. Tarinan tapahtumat ovat fiktiivisiä, mutta realistisia kuvauksia rakentamisen maailmasta, jossa sattuu ja tapahtuu niin taloille kuin ihmisille huumoria unohtamatta.

Mahdollisuutena laajempi kulttuurinmuutos

Rakennusalan sopimuksista on niihin perehtyneille tuttu fraasi: ”Hyvää rakennustapaa noudattaen”. Menetelmän ympärille rakentuu yhteisö, jonka tavoitteena on käynnistää ja pitää yllä keskustelua myös ”hyvästä johtamistavasta” rakennusalalla. Keskustelun ympärille rakennamme myös erähenkisen ”Johtajuustulet”- tapahtuman, jonne toivotaan myös alan konkareita tarinaa kasvattamaan.

Rakennusmestarien säätiön tukemassa Laitikkalan ”Johtajuustulet”- pilottitapahtumassa syntyivät ensimmäiset keskustelunavaukset HAMKn rakennusmestariopiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.
Käy kertomassa mielipiteesi, mikä on rakennusalan johtajuuden kehittämisessä tärkeää:
https://www.facebook.com/Raksapomo-108596663862242/

Lisätietoja:
lehtori Anu Nordlund-Knuutila 040 631 1987, anu.nordlund-knuutila@laurea.fi (Laurea, Sosiaaliala)
koulutuspäällikkö Jari Komsi 040 481 9384, jari.komsi@hamk.fi (HAMK, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) Hankkeessa toimivat myös Kaijus Varjonen (Laurea), Sami Niku-Paavo (HAMK) ja Hannu Fagerlund (HAMK).