Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus 30 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus 30 op
Hämeen ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutus 30 op

20.02.2019 13:52

 

Tule päivittämään osaamistasi sairaanhoitajan vastaanottotoiminta erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. 

Array

Koulutus vastaa terveydenhuollon avopalveluiden ja akuuttihoitotyön osaamisen lisäämiseen tarpeeseen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöisiä ohjaustaitoja sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia asiantuntijana sairaanhoitajan vastaanottotoiminnassa. Haku erikoistumisopintoihin alkaa 25.2.2019.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kolme moduulia.

  1. Sairaanhoitajan kliinen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
  2. Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
  3. Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan Hämeenlinnassa HAMK:n Visamäen korkeakoulukeskuksessa.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukee lähiopetus (simulaatiot, asiantuntijaluennot ja erilaiset harjoitukset), verkkotyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöohjaus. Oppimistehtävät liittyvät käytännön työtehtäviin ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 10.9.2019 – 20.5.2020. Lähiopetuspäiviä on 12.

 

Haku ja valinta

Hakuaika 25.2.–15.5.2019. Hakusivu

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa, (ALV 0%). Summan voi tarvittaessa jakaa useampaan erään. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU