Sosionomin koulutus on nyt HAMKin halutuin – monimuotototeutukset kiinnostivat yhteishaussa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sosionomin koulutus on nyt HAMKin halutuin – monimuotototeutukset kiinnostivat yhteishaussa

Sosionomin koulutus on nyt HAMKin halutuin – monimuotototeutukset kiinnostivat yhteishaussa

04.04.2019 10:59

Kevään korkeakoulujen yhteishaussa Hämeen ammattikorkeakouluun hakijoita oli 10 207, joista ensisijaisia hakijoita oli 3426. Kaikkiaan HAMKissa on tarjolla kevään yhteishaussa 1590 aloituspaikkaa.

Monimuotototeutuksena tarjottavat koulutukset kiinnostivat HAMKin hakijoita eniten.

Ensisijaisesti HAMKiin hakeneita keräsi eniten sosionomikoulutuksen monimuotototeutus, johon ensisijaisia hakijoita oli 366. Rakennusmestarin monimuoto-opintoihin pyrki 308 ensisijaista hakijaa. Kolmanneksi suosituin oli liiketalouden tradenomikoulutuksen monimuotototeutus, joka keräsi 244 ensisijaista hakijaa.

Monimuotototeutuksena tarjottava sosionomin koulutus säilyttää paikkansa HAMKin suosituimpana myös, kun katsotaan ensisijaisten hakijoiden sijaan kaikkien hakijoiden määrää. Heitä oli 1214.

Sosionomin ja rakennusmestarin monimuotokoulutuksiin HAMKissa on tarjolla 30 aloituspaikkaa, tradenomin monimuotototeutukseen paikkoja on 40.

Sosionomin koulutus kiinnostaa myös päivätoteutuksena

Kun katsotaan päivätoteutuksena tarjottavien koulutusten listaa, niin sosionomin koulutus kiinnostaa myös siellä. Siihen haki 725 ihmistä, joista 146 oli ensisijaisia.

Päivätoteutuksena tarjottavista koulutuksista toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita oli sairaanhoitajan opintoihin Hämeenlinnaan, 95. Saman verran ensisijaisia hakijoita oli myös liiketalouden tradenomiopintoihin.

Haetuimmat koulutukset HAMKin kampuksilla

Monimuotototeutukset nousivat listan kärkeen myös, kun katsotaan, mitkä koulutukset keräsivät eniten hakijoita Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen lisäksi muilla HAMKin kampuksilla.

Riihimäellä liikennealan insinöörin monimuotototeutukseen oli 190 hakijaa, joista ensisijaisia 120.

Forssassa eniten hakijoita keräsi kestävän kehityksen ympäristösuunnittelijakoulutuksen monimuotototeutus. Siihen haki 113 ensisijaista hakijaa. Yhteensä hakijoita oli 214.

Mainittakoon myös, että Forssassa syksyllä uutena alkava hevosalan liiketoiminnan tradenomi (AMK) -koulutus sai 90 hakijaa, joista ensisijaisia oli 51.

Lepaalla rakennetun ympäristön hortonomin koulutukseen haki 96 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan hakijoita oli 171.

Mustialassa suosituin oli maaseutuelinkeinojen agrologin koulutus. Siihen oli 197 hakijaa, joista ensisijaisia 93.

Evolle metsätalousinsinöörin koulutukseen oli ensisijaisia hakijoita 90. Hakijoiden kokonaismäärä oli 236.

Valkeakoskella eniten kiinnosti sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen päivätoteutus, johon haki 50 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan siihen oli hakijoita 227.

Valintakokeet HAMKissa

Valintakoekutsuja ei erikseen lähetetä luonnonvara-alan koulutuksien eikä tekniikan ja liikenteen alan, hevosalan liiketoiminnan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn päivätoteutuksien valintakokeisiin eikä kestävän kehityksen monimuotototeutuksen valintakokeeseen.

Monimuotototeutuksiin (pl. kestävä kehitys), sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksiin sekä muotoilun koulutukseen hakijoille lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen viimeistään viikkoa ennen koetta.

Valintakokeet järjestetään touko–kesäkuussa viikoilla 21–23. Lisätietoa valintakokeista löytyy osoitteesta https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/valintakokeet-ja-ennakkoaineistot/.

Lisätietoja:

HAMKin opiskelijapalvelupäällikkö Leena Luoma, puh. 050 5745314
hakijapalvelut@hamk.fi

  • Leena Luoma
  • opiskelijapalvelupäällikkö
  • Puh. 050 5745314