Tavoitteena tuplata luomun määrä Hämeessä – tiekartan rakentaminen alkaa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tavoitteena tuplata luomun määrä Hämeessä – tiekartan rakentaminen alkaa

Tavoitteena tuplata luomun määrä Hämeessä – tiekartan rakentaminen alkaa

10.04.2019 14:22

Luomussa vara parempi -hanke on vuoden alussa käynnistynyt kolmivuotinen Maaseuturahaston rahoittama yhteistyöhanke.

Luomussa vara parempi -hankkeen aloitusseminaari järjestetään HAMK Mustialassa keskiviikkona 17.4.2019 kello 10-15. Seminaarin teemana on ”Tuplataan hämäläinen luomu”. Seminaarissa alustaa ProLuomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.  Lisäksi kerrotaan hankkeen tavoitteista, toteutuksesta ja toimintamallista.

Iltapäivällä järjestetään työpaja, jossa käynnistetään hämäläisen luomun tiekartan rakentaminen. Tiekartan tekemiseen kutsutaan tuottajien, jatkojalostajien, kaupan, ammattikeittiöiden ja kuluttajien edustajia.     

Hankkeen tavoitteena on edistää luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Hankkeessa etsitään keinoja luomuosaamisen lisäämiseen koko ruokajärjestelmässä. Hankkeen aikana rakennetaan Hämäläisen luomun tiekartta. Tiekartan lähtökohtana on valtakunnalliset luomutavoitteet ja kartan tekeminen kulkee koko hankkeen toteuttamisen ajan osana hankkeen toimintaa.

Hanke jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

1.  Luomualusta Mustiala

Tämä työpaketti liittyy luomutuotannon kehittämiseen maatilalla. Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila on luomun siirtymävaiheessa.  Tilalla tehdään erilaisia kokeiluja ja tutkimusta luomuun liittyen. Vuonna 2019 Mustialan pelloilla on lukuisia koeruutuja ja käytännön kokeilija mm. laiduntamiseen, siemenseoksiin, lannoitukseen ja rikkakasveihin liittyen. Hankkeen tuloksia pääsee seuraamaan sekä verkossa että pellonpiennarpäivien merkeissä. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä tutkimuksen (Luke) ja neuvonnan (ProAgria Etelä-Suomi) kanssa.

2. Luomutuotanto tiloilla

Tässä työpaketissa kehitetään neuvonnan uusia toimintamalleja ja tuotetaan tietoa ja työkaluja tuotannon kehittämiseen. Työpaketissa laaditaan esimerkiksi kasvustojen havainnointiin ja tulkintaan liittyviä ohjeita sekä annetaan tuotannon kehittämiseen liittyvää neuvontaa uudentyyppisissä asiantuntijatiimeissä. Työpaketissa merkittävä rooli on uuden monimediaisen tiedon tuottamisessa, kokemusten jakamisessa sekä tuotantoa palvelevien sovellusten kehittämisessä.

3. Luomuruoka

Työpaketissa paneudutaan luomutuotteiden toimitusketjujen kehittämiseen, luomuraaka-aineen jalostamiseen sekä erilaisten tuotteiden ja reseptien ja ruokalistojen kehittämiseen. Erityisesti paneudutaan luomulihaketjujen rakentamiseen suurten ja pienten tuottajien ja jalostajien sekä ammattikeittiöiden välille.

Seminaarin ilmoittautuminen 10.4.2019 mennessä osoitteessa: http://bit.ly/luomutiekartta

Lisätietoja:

Outi Vahtila
projektipäällikkö,
outi.vahtila@hamk.fi
puh. 0500-121261

Luomussa vara parempi -hanke: http://bit.ly/luomuhame  

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU