Tutkimusyksiköiden työelämäarviointien tulokset - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusyksiköiden työelämäarviointien tulokset

Tutkimusyksiköiden työelämäarviointien tulokset

27.11.2019 11:11

Työelämäarvioinnin tulosten perusteella HAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on monia hyviä käytänteitä, mutta myös yhteisiä kehittämiskohteita. 

Työelämäarviointien aineistosta saatiin kehittämisehdotuksia jokaiselle tutkimusyksikölle itselleen, koko tutkimustoiminnalle ja tutkimusta tukeville sisäisille palveluille.

Hyviä käytäntöjä

HAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tunnistettiin seuraavia yhteisiä hyviä käytänteitä:

 • Kunnianhimoiset tavoitteet ja proaktiivinen kehittäminen
 • Osaaminen hyvällä tasolla
 • Hyvät kumppanit ja toimiva vuorovaikutus
 • Hankkeiden ja rahoituksen kasvava määrä
 • Tutkimuksen ja koulutuksen välinen yhteistyö
 • Toimivat tukipalvelut

Kehittämiskohteita

TKI-toiminnan kehittämiskohteiksi työelämän edustajat arvioivat seuraavat seikat:

 • Toiminnan vaikuttavuuden arviointi
 • Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen
 • Yritysyhteistyön syventäminen ja asiakkuuksien hallinta
 • Yksityisen rahoituksen määrän osuus
 • Tutkimustulosten kaupallistamisosaaminen
 • Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen
 • Tutkimusviestinnän vahvistaminen

Arviointi vaikuttaa niin tutkimukseen kuin tukipalveluihin

Tutkimusyksiköt hyödyntävät arvioijien palautteita päivittäisessä työskentelyssään ja valitsevat tulosten perusteella omat kehittämiskohteensa. Arvioinnin tulokset huomioidaan myös tutkimusyksiköiden tutkimusohjelmissa.

Koko HAMKin TKI-toiminnan tasolla valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet, ja tutkimusyksiköt suunnittelevat yhteiset toimet yhteisten haasteiden selättämiseksi.

Arvioinnin tuloksilla on vaikutusta myös tukipalveluihin. Jo nyt on aloitettu kehittämistoimia, jotka liittyvät mm. hankkeiden valmisteluvaiheeseen ja hakuprosessiin, tulosraportointiin ja asiakkuuksien hallintaan.

HAMKin kaikissa neljässä tutkimusyksikössä järjestettiin alkukesällä 2019 työelämäarvioinnit: toiminnan tuntevat yritysten ja kumppaniorganisaatioiden edustajat arvioivat tausta-aineiston ja teemoitetun ryhmäkeskustelun perusteella TKI-toiminnan laatua. Arviointikeskusteluissa oli seitsemän teemaa: vaikuttavuus, tulokset, kaupallistaminen, kumppanuudet, rahoitus, tutkimusosaaminen sekä tutkimuksen yhteys koulutukseen.