Tutkittavana: Ohutlevytuotteisiin entistä ympäristöystävällisempiä maaleja  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkittavana: Ohutlevytuotteisiin entistä ympäristöystävällisempiä maaleja 
Maalatut levyt kädessä

Tutkittavana: Ohutlevytuotteisiin entistä ympäristöystävällisempiä maaleja 

03.05.2019 12:24

Yleisen ympäristötietoisuuden ja vihreiden arvojen korostuminen yhteiskunnassa vaikuttaa tuotekehitykseen.

Array

Kuka olet, mitä tutkit?

Olen Johanna Hiljanen, HAMK Tech -tutkimusyksikössä työskentelevä tutkimuspäällikkö ja Materiaalit -tutkimusryhmän vetäjä. Toimin Business Finlandin rahoittamassa Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet (Bioppo) -tutkimushankkeessa projektipäällikkönä ja yhtenä tutkijana. 

Hankkeessa tutkitaan biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitetään ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. 

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia?

Ohutlevytuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset kiinnostavat paitsi valmistajia, myös muun muassa arkkitehtejä ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Uusilla pinnoitteilla maalattujen ohutlevytuotteiden valmistajat voivat saavuttaa kilpailuetua markkinoilla, kun kuluttajille voidaan tarjota mahdollisuus valita ympäristöystävällisempiä tuotteita. Yritykset voivat myös hyödyntää uutta tutkimustietoa oman tuotantonsa kehittämisessä. 

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan?

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla biopohjaisten maalien käyttöä erilaisissa ohutlevytuotteissa voidaan laajentaa, biomaalien ominaisuuksia voidaan edelleen kehittää sekä biomaalien biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrää voidaan lisätä. Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset. 

Yksi tutkimushankkeen tärkeistä tavoitteista on muodostaa konsortio suomalaisista ja ulkomaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista sekä valmistella heidän kanssaan hankesuunnitelma EU:n rahoittamaa Horizon-hanketta varten. Horizon-hankkeessa on tarkoituksena kehittää biopohjaisten ja kierrätysmateriaalien sekä muovijätteen käyttöä rakennusteollisuuden pinnoitteissa. 

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten?

Biopohjaisten maalien kehittäminen on tärkeää maalivalmistajille, maalattujen ohutlevymateriaalien ja -tuotteiden – esimerkiksi kattoprofiilien – valmistajille sekä laitetoimittajille. Tutkimuksesta hyötyvät myös muut ohutlevytuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksista kiinnostuneet. 

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?  

Yleisen ympäristötietoisuuden ja vihreiden arvojen korostuminen yhteiskunnassa vaikuttaa monien toimialojen tuotekehitykseen, ja tämä koskee myös maaleja. Kun fossiilisten raaka-aineiden käyttöä vähennetään ja maalien komponentteja korvataan biopohjaisilla komponenteilla, saadaan maaleista ja rakennusteollisuuden ohutlevytuotteista näin entistä ympäristöystävällisempiä.  

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hanke 

Business Finlandin rahoittama noin 0,5 miljoonan euron kaksivuotinen (12/201811/2020) julkinen tutkimusprojekti, joka on osa Co-Innovation -yhteishanketta. Hankkeessa on mukana HAMKin lisäksi kuusi yritystä. Hanke kuuluu Bio&Circular Finland -ohjelmaan. Linkki: https://www.hamk.fi/projektit/biopohjaiset-pinnoitetut-ohutlevytuotteet/?cn-reloaded=1