Tutkittavana: Virtuaalisen potilaan hoitoa VR-laseilla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkittavana: Virtuaalisen potilaan hoitoa VR-laseilla
VR-lasit

Tutkittavana: Virtuaalisen potilaan hoitoa VR-laseilla

29.03.2019 13:43

Simulaatiopelillä voidaan kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksentekokykyä.

Array

Keitä olette ja mitä tutkitte? 

Tutkimme virtual reality (VR) -simulaatiopelin vaikutusta valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksenteko-osaamiseen sekä simulaatiopelin käyttäjäkokemusta. 

Tutkimus on jatkoa HAMK Smart -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Jaana-Maija Koiviston väitöskirjatutkimukselle. Tutkimusta varten on perustettu Koiviston johtama tutkimusryhmä, josta tässä tutkimuksessa ovat mukana maisteriopiskelijat Sara Havola ja Henna Mäkinen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta sekä opettajaopiskelija Katja Holopainen HAMKin ammatillisesta opettajankoulutuksesta.  

Miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia? 

Kliininen päätöksenteko on yksi keskeisistä sairaanhoitajan kompetenssivaatimuksista. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet puutteita sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen päätöksenteon osaamisessa. Tämän vuoksi koulutusorganisaatioiden tulee entistä tehokkaammin edistää kliinisen päätöksentekokyvyn kehittymistä koulutuksen aikana ja käyttää menetelmiä, joissa oppiminen muuttuu opettajalähtöisestä tiedonjakamisesta opiskelijalähtöiseen aktiiviseen oppimiseen. Aikaisemmat tutkimukset simulaatiopelien hyödyntämisestä terveysalan koulutuksessa ovat keskittyneet opiskelijoiden kokemusten kuvaamiseen sekä oppimista tukevien pelien kehittämisen kuvauksiin. VR-laseilla pelattavista oppimispeleistä ja niiden vaikutuksista osaamiseen on niukasti tutkimustietoa. 

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan? 

Tutkimuksemme tavoitteena on kehittää kliinisen päätöksenteon opettamista ammattikorkeakoulussa ja tuottaa tietoa VR-simulaatiopelin käyttämisestä opetusmenetelmänä. Tarkoituksena on kuvata simulaatiopelin virtual reality (VR) -version vaikutusta valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksenteko-osaamiseen sekä kuvata VR-simulaatiopelin käyttäjäkokemus. Samalla tutkimus tuottaa tietoa VR-pelien integroimisesta olemassa oleviin opetus- ja toteutussuunnitelmiin. Tutkimuksesta saadaan tuloksia 2019 syksyn aikana.  

Ketkä tutkimuksestanne hyötyvät ja miten? 

Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä kliinisen päätöksenteon opetusta sekä kehitettäessä opiskelijoille uusia opetusmenetelmiä, joiden avulla opiskelijoiden oppimiskokemuksia voidaan monipuolistaa. Tietoa voidaan hyödyntää myös simulaatiopelien integroimisessa olemassa oleviin opetus- ja toteutussuunnitelmiin. Koulutusorganisaation näkökulmasta tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kustannustehokkuuden lisäämiseksi kehittämällä tehokkaita itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia lähiopetuksen rinnalle. Tutkimustulosten hyödyntämisen merkitys yhteiskunnallisella tasolla liittyy potilasturvallisuuden parantamiseen hoitotyössä. 

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin?  

Tutkimus liittyy vahvasti koulutuksen digitalisaatioon ja pelillisyyden hyödyntämiseen terveysalan koulutuksessa.  

Tutkimuksen tausta

Pelillisyys ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen hyvinvoinnin alueella on Jaana-Maija Koiviston tutkimusalueena HAMK Smart -tutkimusyksikössä ja tämä tutkimus on osa hänen post doc -tutkimustaan. Lisäksi tutkimus on integroitu osaksi HAMKin valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden opetusta eli se liittyy vahvasti opetuksen kehittämiseen. Tutkimus toteutetaan vuoden 2019 aikana. 

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]