Uraohjauksen erikoistumiskoulutus etenee ja tuottaa uudenlaisia osaajia kentälle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uraohjauksen erikoistumiskoulutus etenee ja tuottaa uudenlaisia osaajia kentälle

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus etenee ja tuottaa uudenlaisia osaajia kentälle

26.03.2019 10:06

HAMK Edu ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu ovat mukana toteuttamassa uraohjauksen erikoistumiskoulutusta, joka alkoi tammikuussa 2019. Kyseessä on verkostomainen toteutus, jossa ovat mukana maamme kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua ja Jyväskylän yliopisto. Opiskelijoita on 50. Koulutus kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Ohjauksen tarve on elinikäistä. Tavoitteena pitäisikin olla uraohjauksen jatkumo, jossa ohjausta on tarjolla kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, ovatko he koulutuksen piirissä, työelämässä tai työelämän ulkopuolella. Uraohjauksen kenttä on jatkuvassa muutoksessa.

”Uraohjaukseen kohdistuu runsaasti yhteiskunnallisia, koulutus- ja työllisyyspoliittisia sekä yksilön tarpeista juontuvia odotuksia. Ura-, ammatinvalinnan- ja opinto-ohjauksen odotetaan auttavan yksilöä tekemään mielekkäitä ja onnistuneita valintoja, päätöksiä ja ratkaisuja urallaan sekä koulutusvalinnoissaan.” toteaa erikoistumiskoulutuksen HAMKilaisena kouluttajana toimiva yliopettaja, tutkimuspäällikkö Jaakko Helander.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Uraohjauksen erikoistumiskoulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

”Uuteen koulutuskonseptiin on tarkoitus liittää seurantatutkimusta osaamisen kehittymisestä ja osallistujien omien urapolkujen muotoutumisesta.” kertoo Helander.

Lisätiedot: Tutkimuspäällikkö Jaakko Helander, etunimi.sukunimi@hamk.fi, HAMK Edu -tutkimusyksikkö

[addthis tool=”addthis_sharing_toolbox”]