Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa 
Hämeen ammattikorkeakoulu

Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa 

23.10.2019 09:20

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Valtakunnallisesti digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa. Hämeen ammattikorkeakoulussa kokeeseen on ilmoittautunut 720 hakijaa.

Array

Kaikkiaan ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.   

Hämeen ammattikorkeakoulussa amk-valintakoe järjestetään jokaisena koepäivänä sekä Hämeenlinnassa että Riihimäellä. Saapumisohjeet löytyvät HAMKin verkkosivuilta . Valintakoepaikkaa tai -aikaa ei voi muuttaa hakuajan jälkeen. 

AMK-valintakokeen tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi  -sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

Hakeminen helpottuu

AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla.  

Hakijan kannalta hakeutuminen helpottuu merkittävästi, sillä samassa koetilaisuudessa hakija voi suorittaa valintakokeen useiden eri alojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Myös kokeeseen valmistautuminen helpottuu, sillä koe ei vaadi ennakkovalmentautumista, toteaa AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin. 

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja. AMK-valintakoe on laadittu tutkittuun tietoon perustuen, jolla pyritään varmistamaan se, että AMK-valintakoe mittaa tai arvioi kullakin alalla tarvittavia keskeisiä valmiuksia.  

Ammattikorkeakoulut valmiita AMK-valintakokeen järjestämiseen 

Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana. Ammattikorkeakoulut ovat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti.  

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita, ja toivotamme hakijat tervetulleiksi valintakoetilaisuuksiin, kertoo AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja. 

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä. 

Lisätietoja: 

Satu Lohtander  
Suunnittelija 
Koulutuksen tukipalvelut 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
p. 040 354 9403
satu.lohtander@hamk.fi 

 Marko Borodavkin 
Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
p. 040 662 5046 
marko.borodavkin@metropolia.fi 

Tapio Rimpioja
Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
p. 050 376 4063 
tapio.rimpioja@metropolia.fi 

Petri Lempinen  
Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 
p. 040 766 7805 
petri.lempinen@arene.fi 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU