Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuden tuottavat verkko-opinnot sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille 60 op - Hämeen ammattikorkeakoulu
Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuden tuottavat verkko-opinnot sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille 60 op

Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuden tuottavat verkko-opinnot sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille 60 op

07.06.2019 08:48

Täydennä sosionomitutkintoasi varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen johtavilla opinnoilla. Hakuaikaa jatkettu 30.6.2019 asti.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneen, jolla aiempiin opintoihin ei ole sisältynyt asetuksen (608/2005) mukaisia varhaiskasvatuksen opintoja vähintään 60 opintopistettä, tulee varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin pätevyyden saadakseen aloittaa täydentävät opinnot ennen 1.9.2019 ja suorittaa ne 31.7.2023 mennessä.  

Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämä täydennyskoulutus ajoittuu aikavälille 22.8.2019–31.12.2020. Opetus toteutetaan aikavälillä 22.8.2019–31.5.2020. Harjoittelu ja kehittämistehtävä on mahdollista suorittaa 31.12.2020 saakka.  

Ilmoittautumisaika 15.4.–30.6.2019. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumislomake täällä.

Hinta 600 €.

Opinnot sopivat työelämän ohella suoritettaviksi. 

Kohderyhmä: Sosionomitutkinnon suorittaneet, joilta puuttuu varhaiskasvatuspätevyys 

Hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 10.8.2019.