VENLA tarjoaa yrittäjänaisille omavalmentajan liiketoiminnan kehittämiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
VENLA tarjoaa yrittäjänaisille omavalmentajan liiketoiminnan kehittämiseen

VENLA tarjoaa yrittäjänaisille omavalmentajan liiketoiminnan kehittämiseen

27.05.2019 14:41

Oppimistilanne käännetään niin, että opiskelijasta tulee aktiivinen osapuoli, kun hän perehtyy asioihin oman työn kautta ja hakee itse tarvitsemaansa tietoa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt yrittäjänaisille suunnattu VENLA-valmennus, jonka tavoitteena on tukea liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta. Valmennuksessa kokeillaan uudenlaista toteutusmallia, joka pohjautuu Flipped Learning -menetelmään, verkkopohjaisiin valmennusmateriaaleihin ja omavalmentajan tukeen.

Flipped Learning -menetelmässä oppimistilanne käännetään niin, että opiskelijasta tulee aktiivinen osapuoli, kun hän perehtyy asioihin oman työn kautta ja hakee itse tarvitsemaansa tietoa. Opettajan rooli on houkutella keskeisten teemojen pariin ja tukea oppimisessa. Tätä menetelmää on käytetty HAMKissa muun muassa ylempää tradenomitutkintoa opiskelevien koulutuksessa.

Uudessa VENLA-valmennuksessa menetelmää sovelletaan yritysvalmennukseen. Sen arvioidaan sopivan siihen erityisen hyvin, koska tehtävissä tartutaan oman liiketoiminnan haasteisiin ja opit siirtyvät suoraan käytäntöön.

Yrittäjänaisilla on tunnistettu erityksen suuri tarve joustaviin koulutusratkaisuihin, sillä työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on haastavaa. VENLA-valmennuksessa tähän haasteeseen vastataan joustavilla aikatauluilla, verkosta saatavilla oppimismateriaaleilla, kuten tehtävillä ja videoilla, sekä valmennuspaketin joustavalla laajuudella.

VENLA-valmennuksen omavalmentaja toimii yrittäjänaisten liiketoiminnan kehittämisen ”personal trainerina”. Hän käy jokaisen osallistujan kanssa alkukeskustelun, jossa käydään läpi omaa tilannetta ja kehittämistavoitteita. Omavalmentaja antaa tukea oppimiseen ja oman liiketoiminnan kehittämiseen koko valmennuksen ajan. Yhteydenpidon määrä ja tapa sovitaan yhdessä.

VENLA-valmennus on osa HAMKin ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistoteuttamaa VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti -hanketta, joka on osarahoitettu Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Marjo Vaalgamaa, puh. 050 574 5156, marjo.vaalgamaa@hamk.fi
Hankkeen sivut: www.venlavalmennus.fi