Vertaileva tutkimus kotihoidon teknologiasta Suomen ja Brasilian välillä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Vertaileva tutkimus kotihoidon teknologiasta Suomen ja Brasilian välillä
iPhone vanhuksen kädessä

Vertaileva tutkimus kotihoidon teknologiasta Suomen ja Brasilian välillä

26.08.2019 08:02

Sekä Suomessa että Brasiliassa ikäihmiset kokevat, että teknologiaa voisi hyödyntää arjen helpottamisessa, turvallisuuden luomisessa ja viestinnän välineenä. Molemmissa kohdemaissa haastateltavat kokivat matkapuhelimen tutuimmaksi teknologiseksi apuvälineeksi.  Nämä tulokset käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun YAMK opinnäytetyössä, jonka Piia Holmström ja Minna Korpela ovat tehneet osana sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen- tutkintoa.

Array

Ikääntyminen on maailmanlaajuinen asia, myös elinikä ennusteet ovat pidentyneet. Vuonna 2050 ihmisistä 65-vuotiaita tai vanhempia arvioidaan olevan 1,5 miljardia eli 16% maailman väestöstä. Terveydenhuollossa teknologian käyttö kasvaa koko ajan. Tietoja ja palveluita tuotetaan ja jaetaan yhä enemmän teknologian avulla. Tulosten perusteella Suomessa on runsaasti teknologiaa ihmisten arjen elämässä ja terveydenhuollossa. Brasiliassa teknologia ja teknologiset ratkaisut ovat vielä kehitysasteella. Suomessa osalla haastateltavista oli puhelimia, tabletteja ja tietokoneita. Brasiliassa ikäihmisillä saattoi olla älypuhelimia, joiden ominaisuuksia he vasta opettelivat käyttämään. Molempien kohdemaiden haastateltavat kokivat, että teknologiasta voisi olla hyötyä esimerkiksi oman terveyden seurannassa ja viestintävälineenä terveydenhuollon kanssa. Kielteinen suhtautuminen teknologiaan johtui pääasiassa siitä, että sen pelättiin syrjäyttävän oikea ihmiskontakti ja sitä pidettiin myös kalliina.

On odotettavissa, että nuorten ikääntyessä myös teknologisten ratkaisujen määrä ja myönteinen asenne teknologiaa kohtaan tulee kasvamaan. Tutkimusta tehdessä ja tuloksia pohtiessamme havaitsimme, että ikäihmisten ajatus vanhenemisesta ja sen tuomista haasteista eivät juurikaan poikkea, vaikka välimatkaa on maapallon toiselle puolelle saakka.

Lisätiedot:
Opiskelijat: Piia Holmström, 044 251 2313, holmstrompiia@gmail.com ja Minna Korpela, 045 893 1522, minna.korpela87@gmail.com
Ohjaajat: Päivi Sanerma, paivi.sanerma@hamk.fi,
Geraldine Alves dos Santos, geraldinesantos@feevale.br

Minna Korpela ja Piia Holmström