Yhteishaku alkaa – HAMKissa tarjolla kahdeksan eri koulutusta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteishaku alkaa – HAMKissa tarjolla kahdeksan eri koulutusta

Yhteishaku alkaa – HAMKissa tarjolla kahdeksan eri koulutusta

04.09.2019 09:55

Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) voi syksyn korkeakoulujen yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Syksyn yhteishaun yhteydessä myös valintakoe uudistuu ja hakeminen helpottuu merkittävästi.

Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) voi syksyn korkeakoulujen yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Yhteishaku alkaa 4.9.2019 ja päättyy 18.9.2019 klo 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Insinööri (AMK) -tutkinnon voi opiskella päivätoteutuksena joko konetekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa Riihimäellä tai englanniksi voi opiskella kiertotalouden ammattilaiseksi uudessa Bioeconomy Engineering -koulutuksessa Forssassa.

Työssäkäyville sopivia koulutuksia ovat monimuotototeutukset, joista syksyn yhteishaussa mukana ovat sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) Valkeakoskella sekä sairaanhoitaja (AMK) Hämeenlinnassa.

Jo korkeakoulututkinnon suorittaneilla on myös mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan eri alojen muuntokoulutuksissa. Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutuksessa täydennetään automaatiotekniikan osaamista sähkötekniikan alueella. Koulutus on suunnattu soveltuvan alan insinööri-, insinööri AMK- tai DI-tutkinnon aiemmin suorittaneille.

Artenomi (AMK) -tutkinnon HAMKin ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa opiskelleet, kuntoutuksen ohjaajat (AMK) tai yhteisöpedagogit (AMK) voivat täydentää omaa osaamista sosionomiopinnoilla hakeutumalla sosionomi (AMK) muuntokoulutukseen. Myös sosiaalialan opistoasteen, esim. sosiaalikasvattaja- tai sosiaaliohjaajatutkinnon suorittaneet, ovat hakukelpoisia muuntokoulutukseen.

Liiketalouden muuntokoulutus on tarkoitettu jo korkeakoulututkinnon omaaville henkilöille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kaupallisella osaamisella (tradenomi AMK). Aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä soveltuvia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja tai hakijalla tulee olla vastaavat kesken jääneet korkeakouluopinnot.

Muuntokoulutuksissa tutkinnon suoritusaika on opiskelijan pohjakoulutuksesta riippuen n. 2-2,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa monimuoto-opintoina oman työn ohessa.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa sähköisellä hakulomakkeella opintopolku.fi -palvelussa.

Hakulomakkeelle voi merkitä yhdestä kuuteen hakutoivetta. Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa 18.9.2019 klo 15 saakka. Tämän jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi enää muuttaa.

AMK-valintakoe käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa

Valintakoe uudistuu tänä syksynä. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella valvotuissa olosuhteissa ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakoe korvaa valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet.

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2019 yhteishaussa ajalla 29.10.–1.11.

HAMKin koulutuksista AMK-valintakoetta käyttävät:

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK)tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna

AMK-valintakokeeseen ilmoittaudutaan hakuaikana 4.-18.9.2019 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee hakulomaketta täyttäessään itselleen sopivan valintakoepaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Jokainen syksyn yhteishaussa mukana oleva ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja. Kun paikat yksittäisessä valintakoetilaisuudessa täyttyvät, vaihtoehto sulkeutuu ja hakijan on valittava jokin toinen vaihtoehto. Valintakoetilaisuuksien paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella tehty valintakoepaikan ja -ajan valinta toimii valintakokeeseen ilmoittautumisena, joten erillistä valintakoekutsua AMK-valintakokeeseen ei lähetetä. AMK-valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste, joka sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeen ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan hakijoille tekstiviestillä ja sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamien yhteystietojen perusteella viikolla 43. Tieto löytyy myös hakijan hakemukselta Oma Opintopolku -palvelusta viikolta 43 alkaen.

Valintakokeen sisällöstä sekä kokeeseen liittyviä ohjeita ammattikorkeakouluun.fi -palvelussa.

Jos hakija ilmoittautuu HAMKissa järjestettävään AMK-valintakokeeseen, ohjeita kokeeseen osallistumisetsa löytyy Valintakokeet -sivulta.

Hakeminen helpottuu

Valintakoeuudistus helpottaa hakemista merkittävästi, sillä hakijan ei tarvitse osallistua useisiin eri valintakokeisiin. Hakija suorittaa samalla kerralla vain yhden kokeen, jolla hän voi hakea useampiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. Uudistus yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. AMK-valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ja kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin, mutta ei korkeakouluopintojen sisältöjä. Lue lisää AMK-valintakokeen uudistumisesta ja sen taustoista valtakunnallisesta tiedotteesta.

Lisätietoja:

Hakijapalvelut, (03) 646 4501 tai hakijapalvelut(at)hamk.fi