5G-teknologian kehitystyö alkaa – pilottina Asemanrannan asuinalue - Hämeen ammattikorkeakoulu
5G-teknologian kehitystyö alkaa – pilottina Asemanrannan asuinalue
Havainnekuva Asemanrannan asuinalueesta

5G-teknologian kehitystyö alkaa – pilottina Asemanrannan asuinalue

30.01.2020 09:08

Hämeen ammattikorkeakoulu on aloittanut 5G -teknologian hyödyntämiseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön, joka tähtää Hämeen maakunnan alueen elinkeinojen tukemiseen.

Array

“Tänä vuonna markkinoille tulevat uudet 5G -teknologian toiminnan mahdollistavat päätelaitteet ja sen myötä alkaa kilpailu 5G -mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, mikä tekee tutkimuksesta erityisen ajankohtaisen”, hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa HAMK Smart -tutkimusyksiköstä sanoo.

Riittävän valokuituinfran saaminen Hämeeseen on tärkeää, sillä se luo perustan 5G-teknologian hyödyntämiselle koko alueella. Yhtenä keskeisenä ajatuksena on kehittää ja pilotoida 5G-tutkimuskohteena uutta Asemanrannan asuinaluetta Hämeenlinnassa.

“Tarkoituksena on selvittää 5G:n mahdollisuuksia ja rajoitteita kaupunkirakenteen sekä toimintojen ja palveluiden näkökulmista”, kertoo Ruohomaa.

Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista kuntien yhteistyöhön 5G -infran kehittämisessä, sekä saada käsitys 5G:n liiketoimintapotentiaalista ja laatia askelmerkit sen hyödyntämiseksi. Hankkeessa uskotaan, että lopputuloksena ymmärrys 5G:n mahdollisuuksista lisääntyy ja syntyy selkeä yhteinen näkemys koulutus-, investointi- ja kehittämistarpeista.

5G on keskeisessä osassa uusien teknologioiden, kuten esineiden internetin ja keinoälyn hyödyntämisessä. Digitaalisuuden kehittymisen mukanaan tuoma neljäs teollinen vallankumous ja sen luoma muutos mahdollistavat uusien palvelujen ja liiketoimintamallien kehittymisen. Ne antavat myös uusia mahdollisuuksia kaupunkien rakenteiden ja toimintojen suunnittelulle.

5G START – valmistautuminen 5G Hämeeseen -hanketta rahoittavat Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.5.2022.

Lisätietoja

Heikki Ruohomaa
Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Smart -tutkimusyksikkö
0405800286
heikki.ruohomaa@hamk.fi

Lisätietoja projektista.

Kuva: Havainnekuva Asemanrannan asuinalueesta Lähde: Hämeenlinnan kaupunki