Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy – 26 000 valmistunutta saa vastattavakseen kyselyn - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy – 26 000 valmistunutta saa vastattavakseen kyselyn
Hevosalan liiketoiminta

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy – 26 000 valmistunutta saa vastattavakseen kyselyn

16.10.2020 08:00

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet.

Array

Uraseurantakysely kerää tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työssä tarvittavasta osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintojaan ja tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa. Uraseurantakysely lähetetään 15.10. kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 82 prosenttia ammattikorkeakouluista valmistuneista oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Myös Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista 82 prosenttia ilmoitti olevansa vähintäänkin melko tyytyväisiä tutkintoonsa. Verrattuna kaikkien ammattikorkeakoulujen vastauksiin, HAMKin opiskelijat antoivat valtakunnallista keskiarvoa hiukan paremman arvosanan väittämiin ”suosittelisin koulutustani muille” ja ”tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.” Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Kyselyn tunnettuuden kasvaessa valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastausprosentti oli 34. HAMKin opiskelijoista reilu kolmannes kyselykutsun saaneista vastasi kyselyyn.

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

Lisätietoja:

Jaana Kullaslahti
tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 5878201
jaana.kullaslahti@hamk.fi

www.uraseurannat.fi
Vuoden 2018 ja 2019 uraseurantakyselyn tuloksia, Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.
Töissä.fi

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassaTurun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU