Biohiilellä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Hämeessä  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biohiilellä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Hämeessä 
Biohiilikasa

Biohiilellä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Hämeessä 

03.03.2020 12:51

Hämeen alueella syntyy huomattavia määriä sivuvirta- ja jätebiomassaa, joka soveltuu biohiilen valmistukseen. Tällä hetkellä materiaali jää kuitenkin pääosin hyödyntämättä. Biohiilen mahdollisuuksia esitellään seminaarissa Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä 12.3. 

Array

Kanta-Hämeessä on hyvät edellytykset biohiilen tuotantoon.  Esimerkiksi Karanojan alueella Hämeenlinnassa kerätään vuodessa noin 8640 tonnia kierrätys- ja purkupuuta, joista voitaisiin valmistaa noin 1970 tonnia biohiiltä. Prosessin sivutuotteena saataisiin tuotettua myös lämpöä. Tällä hetkellä kierrätys- ja purkupuuta kuitenkin kuljetetaan pois alueelta huomattavia määriä. Alueella syntyy myös jätevedenpuhdistamoista ja biokaasuntuotannosta mädätysjäännöslietteitä, jotka kelpaisivat biohiilen tuotantoon. Muutoin niiden hyödyntäminen on haastavaa, koska niissä on mahdollisesti erilaisia haitta-aine- tai mikromuovijäämiä.

Muun muassa tämä on selvinnyt Hämeen ammattikorkeakoulun Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää biohiilen valmistuksen ja käytön mahdollisuuksia Kanta-Hämeen alueella ja lisätä asukkaiden ja toimijoiden tietämystä biohiilestä. Biohiileksi voidaan jalostaa erilaisia biomassoja kuten jäte- ja sivuvirtoja, joista muutoin voi aiheutua lähinnä kustannuksia alueen yrityksille. Biohiilestä on hyötyä muun muassa maanparannusaineena, kompostoinnissa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vesien suodatuksessa. 

Biohiilestä ja muista biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista on mahdollisuus kuulla lisää Yhteen hiileen – Biohiili, Biotalous & Häme -tapahtumassa 12.03.2020 klo: 09.0016.00 HAMKin Lepaan yksikössä. Aamupäivän osiossa alan asiantuntijat kertovabiohiilen käyttösovelluksista pelto- ja puutarhaviljelyssä sekä biohiilen antamista mahdollisuuksista käytännön ilmastotyössä. Biohiilen valmistusdemossa pääsee näkemään, miten biohiiltä voi tehdä itse. Pentti Koivukunnas Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy:stä kertoo biohiilen valmistuksen periaatteista ja esittelee koti/maatilamittakaavan biohiiletintä. Myös opiskelijat esittelevät uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia projektitöitään. 

Iltapäivällä kehitetään ennakoivia ja osallistavia menetelmiä maaseutupolitiikan kehittämiseksi ja maaseudun vetovoiman lisäämiseksi PoliRural-hankkeen tiimoilta. Ideointisessio haastaa osallistujat mukaan kehittämään uusia työkaluja ja toimintamallia kiertotalouden sekä hyvinvointi- ja matkailualojen yrittäjyyden edistämiseksi. 

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkkiTapahtuman järjestämisestä vastaavat HAMKin Biohiilestä bisnestä Hämeeseen- ja PoliRural -hankkeet sekä HAMKin opiskelijat. 

Lisätietoja 

Annakaisa Elo 
erikoistutkija, HAMK Bio -tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0504344677 
annakaisa.elo@hamk.fi 

Petra Korkiakoski 
projektiasiantuntija, PoliRural-hanke 
050 443 1229 
petra.korkiakoski@hamk.fi 

Pekka Koivukunnas (biohiiletys) 
innovaatioasiantuntija, Innovaatiopalvelu Koivukunnas Oy 
040 572 4020 
pekka.koivukunnas@innovaatiopalvelu.fi 

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke 
PoliRural-hanke 
Tapahtumakutsu ja ilmoittautumislinkki 
 
Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke pyrkii lisäämään biohiilitietoisuutta ja luomaan verkostoa biohiilen ympärille Hämeessä. Hankkeessa ovat HAMKin lisäksi mukana mm. Kiertokapula Oy (kierrätyspuu, puutarhajäte) ja HS-vesi (jätevesiliete). Sollo Oy (purkupuu), Linnan Kehitys (yritysmahdollisuudet). Kansainvälisessä PoliRural –tutkimushankkeessa kehitetään osallistavia ja ennakoivia menetelmiä ja digityökaluja maaseutupolitiikan kehittämiseksi sekä maaseudun vetovoiman lisäämiseksi. Kanta- ja Päijät-Hämeen alue yksi hankkeen 12 pilottialueesta.