eAMK täyttää kolme vuotta – tulokset on koottu yksiin kansiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
eAMK täyttää kolme vuotta – tulokset on koottu yksiin kansiin

eAMK täyttää kolme vuotta – tulokset on koottu yksiin kansiin

27.03.2020 14:32

eAMK hankkeen koontijulkaisu Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä kokoaa ja esittelee laajasti viimeisen kolmen vuoden aikana syntyneitä tuloksia sekä osoittaa hankkeen myötä syntyneitä vaikutuksia ja muutoksia ammattikorkeakouluissa. Teoksessa on 27 tekstiä yhteensä 40 kirjoittajalta.

Julkaisu on jaoteltu viiteen teemaan, jotka käsittelevät tulevaisuuden oppimista, digitaalista opintotarjontaa, digipedagogista osaamista ja verkko-opetuksen laatua, digiohjausta ja -valmennusta sekä työelämäyhteistyötä. Puheenvuoroon pääsevät niin opiskelijat, opettajat, ohjaajat, tutkijat, kehittäjät kuin työelämän edustajatkin. Hämeen ammattikorkeakoulu on koordinoinut teemaa Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio, jossa mukana on ollut 19 ammattikorkeakoulua. Teeman toimenpideryhmissä on hankkeen aika esimerkiksi toteutettu kaksi valtakunnallista Laadukas Verkkototeutus -valmennusohjelmaa, koostettu eAMK-osaamismerkkiperhe, rakennettu opiskelijoille digistarttipaketti ja opettajille oppimisanalytiikan peruskurssi verkkototeutuksena sekä laadittu digiohjauksen polku ja laatukriteerit.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa korkeakoulutuksen kehittämishankkeessa on ollut mukana yhteensä 23 ammattikorkeakoulua, yksi yliopisto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Toteutusaika 1.5.2017 – 30.4.2020. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

eAMK-hankkeen tiedote julkaisusta: https://www.eamk.fi/fi/projekti/uutiset/kohti-oppimisen-uutta-ekosysteemia/

Lisätiedot:

Jaana Kullaslahti
Tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
jaana.kullaslahti(a)hamk.fi

Paula Tyrväinen
Projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
paula.tyrvainen(a)jamk.fi