Erityisavustus Teollisuuden Digi-Robo -osaaja koulutushankkeelle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Erityisavustus Teollisuuden Digi-Robo -osaaja koulutushankkeelle
Mies ja nainen työvarusteissa

Erityisavustus Teollisuuden Digi-Robo -osaaja koulutushankkeelle

18.06.2020 11:25

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) 245 000 € jatkuvan oppimisen erityisavustuksen. Erityisavustus koskee Teollisuuden Digi-Robo -osaaja – Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, 30 op -koulutushanketta.

Array

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liki 31 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Avustusta sai yhteensä 91 hanketta, joiden tavoitteena on osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuus ja työllistymisen tukeminen. Korkeakouluissa avustuksia myönnettiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja koulutusten tukitoimiin. Lyhytkestoisilla koulutuksilla vastataan erityisesti teknologia ja rakennusalan, sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen osaajapulaan. Avustuksia myönnettiin myös tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen keskittyviin koulutuksiin.

HAMKin Teollisuuden Digi-Robo -osaaja -koulutuksen tavoitteena on tukea teknologiateollisuuden yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologiat käyttöönottoa sekä tuotantomenetelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida uudenlainen valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan koulutuskokonaisuus. Koulutus toteutetaan täydennyskoulutuksena, jolla tuetaan työvoiman osaamistason nostamista ja vastataan teknisten alojen työvoimapula-alojen osaamistarpeisiin. Toimenpiteitä toteutetaan ajalla 01.08.2020 – 31.07.2023.