HAMK EDU mukana EDUCA 2020 messuilla - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK EDU mukana EDUCA 2020 messuilla

HAMK EDU mukana EDUCA 2020 messuilla

24.01.2020 12:56

HAMK EDU on mukana EDUCA 2020 messuilla 24.1.-25.1.2020 yhdessä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Opettajakorkeakoulut esittelevät ohjauksen ja erityisen tuen hankkeita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjauksen ja erityisen tuen teemat ovat nousseet viime vuosina vahvasti esille. Messuilla tuodaan esiin hanketyötä ja hanketyön tuloksia erityisesti näiden teemojen osalta.

HAMK esittelee messuilla erityisesti kahta koordinoimaansa hanketta, sekä useita hankkeita, joiden kehitystyössä olemme mukana. Messukävijät pääsevät kertomaan mitä tukea he kaipaavat ohjauksen ja erityisen tuen teemoihin liittyvissä kysymyksissä, sekä millaisiin koulutuksiin toivoisi jatkossa osallistua.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta.
Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.
Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta  Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Lue lisää tästä hankkeesta

 

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -ESR-hanke
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop-lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen, kehittää lisäkoulutusmalliin erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset koulutustarpeet tulevat huomioiduiksi, pilotoida ja edelleen kehittää Urareitti-hankkeessa suunniteltua ”Suomalaisen työelämän osaaja” -korkeakouludiplomia sosiaalialalla ja liiketalouden alalla ja kehittää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitseman ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, jotka edistävät suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä YKI 4 -tasolle.
HAMKin koordinoimassa hankkeessa on mukana Centria-ammattikorkeakoulu – Centria, Diakonia-ammattikorkeakoulu – DIAK, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu – JAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea ja Oulun Ammattikorkeakoulu – OAMK

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lue lisää tästä hankkeesta

Lisäksi messuilla esillä on useita hankkeita, joissa HAMK EDU on mukana kuten TESSU2, OSMO2, URAA! ja Potentiaali. 

Lisätietoja HAMK EDUn hankkeista löydät TÄÄLTÄ.