HAMK kehittää biohiililiiketoimintaa Afrikassa – suomalaisyrityksiä haetaan mukaan   - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK kehittää biohiililiiketoimintaa Afrikassa – suomalaisyrityksiä haetaan mukaan  
lapio biohiilikasassa

HAMK kehittää biohiililiiketoimintaa Afrikassa – suomalaisyrityksiä haetaan mukaan  

23.10.2020 15:19

Hämeen ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä suomalaisyritysten ja afrikkalaisten kumppaneiden kanssa biohiililiiketoimintaa Keniassa, Namibiassa ja Sambiassa. Yhteistyöhön haetaan mukaan Afrikan biohiili- ja biokaasumarkkinoista kiinnostuneita suomalaisyrityksiä.   

Array

Lokakuussa on käynnistynyt Hämeen ammattikorkeakoulun Biochar Africa –hanke, jonka alkuvaiheessa selvitetään paikallisia biohiililiiketoiminnan arvoketjuja, kartoitetaan potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä mietitään toimivia liiketoimintamalleja yhdessä suomalaisyritysten kanssa.  

Afrikassa on polttava tarve löytää bio- ja  kiertotalouteen pohjaavia ratkaisuja ruuan tuotantoon, ympäristön hyvinvointiin, energiahuoltoon, ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen liittyviin haasteisiin. Biohiili, jonka raaka-aineeksi käy puu, mutta myös monet jäte- ja sivuvirrat mukaan lukien lanta, on turvallinen tapa sitoa hiiltä hyvinkin pysyvästi ja siten tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta. Biohiilen ja biokaasun tuotanto ovat keskeisiä kiertotalouden mahdollistavia teknologioita, koska niiden avulla pystytään hyödyntämään ja jalostamaan uusiksi tuotteiksi monia erilaisia ja myös haasteellisia biomassoja, sivuvirtoja ja jätteitä.  

Biochar Africa -hankkeen yhtenä tavoitteena on yhdistää innovatiivisesti biohiilen ja biokaasun teknologiaa ja luoda kokonaisvaltainen kiertotalousperiaatteiden mukainen toimintamalli”, kertoo hankkeen projektipäällikkö, tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen HAMKin Biotalouden tutkimusyksiköstä.  

Näin pyritään ratkaisemaan alueellisia jätteisiin, energiaan ja maatalouteen liittyviä haasteita. Samalla vahvistetaan paikallisuuteen ja pieneen mittakaavaan perustuvaa materiaalikierrätystä.  

Samanaikaisesti tutkimuksen kanssa kehitetään toimivia liiketoimintamalleja yhdessä suomalaisyritysten kanssa ja laajennetaan yhteistyöverkostoja valituille markkinoille Afrikassa.

Tavoitteena on tunnistaa eteläisen ja Itä-Afrikan potentiaaliset biohiilimarkkinat, rakentaa innovaatioekosysteemejä pilotointikohteissa sekä kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita valituille markkinoille Afrikassa”, yhteistyöverkostojen rakentamisesta vastaavan erityisasiantuntija Teija Lehtonen Hämeen ammattikorkeakoulusta sanoo.  

Biochar Afrikka -hanketta rahoittaa Business Finland ja sen toteutuksesta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio -tutkimusyksikkö.  Yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä kehotetaan ottamaan yhteyttä.  

Lisätiedot: 

Teija Lehtonen 
KTM, erityisasiantuntija 
Biotalouden tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@hamk.fi 
040 061 8328 

 Maritta Kymäläinen 
Tutkijayliopettaja, projektipäällikkö 
Biotalouden tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@hamk.fi 
050 470 6677