HAMK on mukana kehittämässä nepalilaisten opettajien taitoja - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK on mukana kehittämässä nepalilaisten opettajien taitoja

HAMK on mukana kehittämässä nepalilaisten opettajien taitoja

05.11.2020 10:16

HAMK on mukana Developing Pedagogy for 21ST Century Skills in Nepal (21stCSNepal) -hankkeessa, jossa kehitetään ja toteutetaan avointa opetustarjontaa digipedagogiikan avulla, koulutetaan nykyaikaisia pedagogisia taitoja, mukaan lukien ohjaustaidot ja tuetaan paikallisten viranomaisten mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa paikallisesti opetussuunnitelmia, joissa yhdistetään digitaalista osaamista 2000-luvun taitoihin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen kykyä yhdenvertaiseen koulutukseen pääsemiseen digitaalisten oppimismahdollisuuksien avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi (hankkeen aikana) 2000-luvun taitojen oppiminen on fokuksena. Nämä tavoitteet edistävät myös nepalilaisen koulusektorin kehittämissuunnitelmaa (SSDP) 2016–2023 ja ovat Nepalin uuden perustuslain mukaisia.

Hanke keskittyy kolmeen osa-alueeseen:
1. Uuteen hankkeessa suunniteltavaan 2000-luvun pedagogiikan maisteriohjelmaan, joka keskittyy digitaalipedagogiikkaan, ohjaukseen ja kriittiseen ajatteluun (vastaa 36 ECTS)
2. Opiskelijan ohjaus- ja neuvontarakenteiden kehittämiseen, lähiopetuksessa toteutettavan moduulin ja MOOC:n, joka on suunniteltu opettajille ja opettajaopiskelijoille. Opintokokonaisuus tukee ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ja oikeudenmukaisuutta, sekä ennaltaehkäisee tyttöjen ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien opintojen keskeytymistä (vastaa kahta 3 ETCS laajuista kurssia).
3. Lisäämään nepalilaisten partnereiden kykyä edistää digitaalisten taitojen ja 2000-luvun taitojen integrointia kaikkien koulutusasteiden olemassa oleviin koulutusohjelmiin maakunnan ja paikallishallinnon opetushenkilöstölle tarkoitettujen työpajojen ja koulutuksen avulla.

Hanke toteutetaan 1.9.2020-31.8.2024 ja mukana hankkeessa on HAMKista viisi asiantuntijaa. Hanke on Ulkoministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma, jonka koordinaattorina toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).

Taustaa
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK kanssa Nepalilaisen koulutuksen kehittämisen eteen jo vuodesta 2013. Nepalilainen partneri Tribhuvan University on ollut mukana yhteistyössä alusta alkaen ja nykyinen hanke on jo partnerikonsortion kolmas yhteishanke.

Hankkeen partnerit:
Tribhuvan University (TU)
Nepal Open University (NOU)
Jyväskylän ammattokorkeakoulu (JAMK)
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Lisätietoja:
Kirsi Korkealehto
Lehtori
HAMK Edu
Puh. +358504779400
kirsi.korkealehto@hamk.fi