HAMK Smartin tutkimusalueita selkeytettiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smartin tutkimusalueita selkeytettiin
Kuvassa listattuna tutkimusalueet

HAMK Smartin tutkimusalueita selkeytettiin

17.06.2020 11:44

HAMK Smart -tutkimusyksikkö keskittyy koko laajuudeltaan digitalisaation hyödyntämiseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä koulutuksen uudistamiseen. Digitalisaation ulottuessa nykyään niin monelle elämän eri osa-alueelle, jaottelimme toimintamme selkeämmin nimettyihin tutkimusalueisiin. Yhdistimme saman aihepiirin toimintoja tutkimusalueiksi rakenteemme selkeyttämiseksi. Toimintamme ytimessä on kuitenkin poikkitieteellisyys ja soveltavan tutkimuksen yhdessä tekeminen – monipuolista asiantuntijatiimiämme hyödyntäen. Samalla luovuimme rajaavasta tutkimusryhmä-nimityksestä.

Array

Vakinaistetut tutkimusalueemme ovat:

  1. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut -tutkimusalue keskittyy kehittämään hyvinvointia edistäviä palveluita kestävällä tavalla, palveluiden käyttäjien tarpeiden pohjalta. Tämä tutkimusalue painottuu lasten hyvinvointiin ja kasvatukseen, nuorten hyvinvointiin, iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin, moniaistisuuteen ja avustavaan teknologiaan, koulutuksen kehittämiseen ja yhteistyöyliopettajuuteen.
  2. Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset palvelut -tutkimusalueella sovelletaan data-analytiikan, koneoppimisen ja IoT:n menetelmiä ja työkaluja erilaisten bio- ja kiertotalouden prosessien digitalisaatioon. Prosessit liittyvät esimerkiksi ruuan tuotantoketjuihin, hiilen sidonnan tutkimukseen sekä kiertotalouden arvoketjuihin ja logistiikkaan.
  3. Joustava logistiikka ja älyliikenne -tutkimusalueella tutkitaan datapohjaisen liikennesuunnittelun mahdollisuuksia  ja kehitetään käyttäjälähtöisesti älykkään liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja. Näin edistetään arjen toimivuutta, parannetaan saavutettavuutta ja resurssitehokkuutta sekä edistetään kestävää kasvua.
  4. Globaali digitalisoituva liiketoiminta -tutkimusalueella keskitytään tällä hetkellä kehittämään erityisesti pk-yritysten digivalmiutta. Lisäksi käynnissä on useita projekteja työyhteisön kehittämiseen, yrittäjyyteen ja matkailuun liittyen. Tämä on kehittyvä ja kasvava tiimi, johon tullaan tulevaisuudessa kytkemään myös mm. puettava älykkyys ja älykkäiden tuotteiden muotoilu.
  5. Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut -tutkimusalueella keskitytään kehittyneen digitaalisen teknologian, alustatalouden ja sen avulla luotavien palveluiden hyödyntämiseen käytännön sovelluskohteissa. Tällä tutkimusalueella toimitaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
  6. Digitaaliset palvelut ja ratkaisut -tutkimusalue toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien yllämainittujen tutkimusalueiden kanssa. Tällä tutkimusalueella keskitytään erityisesti tuottamaan ratkaisuita niin tutkimusyksikköjemme kuin koulutusohjelmien tarpeisiin. Lisäksi tiimin sovelluskehittäjät tuottavat käytännön toteutuksia niin elinkeinoelämän kuin julkisen sektorinkin tarpeisiin. Tällä hetkellä tiimi keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin: sovelluskehityksen (sis. mobiili- ja web-kehityksen), Internet of Thingsin (IoT), data-analytiikan, alustatalouden ratkaisujen sekä pelimoottorien hyödyntämiseen elinkeinoelämän sovelluskohteissa.

Suuri osa HAMK Smartin toiminnasta keskittyy soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviin hankkeisiin mainituilla tutkimusalueilla. Soveltavan tutkimuksen, kehittämisen ja uuden tiedon tuottamisen lisäksi teemme kuitenkin pienempiä ja suurempiakin toimeksiantoja niin yrityksille kuin esimerkiksi julkiselle sektorillekin.

HAMK Smartin tehtävänä on myös uudistaa HAMKin toteuttamia koulutusohjelmia tuottaen soveltavan tutkimuksen ja asiakasesimerkkien kautta syntyvää uutta sisältöä ja sen pohjalta rakennettuja koulutusmoduuleita. 

HAMKilainen tutkimus

Yhteistyö ja poikkitieteellisyys pätee myös yhteistoimintaamme HAMKin kolmen muun tutkimusyksikön kanssa. HAMK Edu -tutkimusyksikön toiminnan keskiössä on ammatillisen osaamisen kehittäminen. HAMK Techin erityisosaamisalueena ovat valmistavan teollisuuden materiaalit. HAMK Bion tutkimustoiminnassa taas edistetään luonnonvara-alaa teknisellä, digitaalisella, liiketaloudellisella, taiteellisella ja hyvinvointinäkökulman osaamisella. 

Yksi loistava esimerkki tutkimusyksiköiden yhteisestä toiminnasta on Bioeconomy 4.0 & Carbon 4.0 -hankekokonaisuudet, joissa sovelletaan digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan menetelmiä biotalouden prosesseihin. Bioeconomy 4.0 painottuu ruuan tuotantoketjuihin ja Carbon 4.0 hiilen ja ravinteiden sidonnan aihepiiriin. Biotalouden aihepiireihin nojaavien osaprojektien johdossa toimii HAMK Bio -tutkimusyksikön tutkijayliopettajia. Kaikkia osaprojekteja leikkaavina teemoina ovat data-analytiikka ja koneoppiminen HAMK Smartin vetämänä. Datan keruussa ja energiatehokkuudessa hyödynnetään HAMK Tech -tutkimusyksikön erityisosaamista ja tiedon koostamisesta ja levittämisestä taas vastaa HAMK Edu -tutkimusyksikkö. 

Lisätietoja: Tutkimusyksikön johtaja Vesa Salminen
Vesa Salminen
HAMK Smart -tutkimusyksikön johtaja
Puh. +358 40 5441577
Email. vesa.salminen@hamk.fi

 

HAMK Smart on profiloinut oman toimintansa niin, että se tukee älykkään erikoistumisen aluekehitysstrategiaa, uudistaa koulutusta ja vastaa digitaalisuuden tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen. 

Tutustu HAMK Smartin toimintaan tarkemmin verkkosivullamme

Voit seurata meitä myös Instagramissa, Twitterissä, sekä kolmessa eri blogissamme:
HAMK Smart -blogi
Pelimoottoreiden hyötykäyttöön keskittyvä GamEngineLab -blogi
Matkailun edistämishankkeisiin keskittyvä Matkailu-blogi

Katso myös koko HAMKin tutkimusta käsittelevä HAMKilainen tutkimus -blogi!

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU