HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

28.11.2020 13:28

Digitalisaatio luo useille elinkeino- ja teollisuusaloille uusia osaamistarpeita. HAMK koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tuottaa akuuttiin osaamisvajeeseen uutta tutkimustietoa ja ketteriä ratkaisuja.

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tutkii jatkuvaa oppimista työssä ja kehittää oppimisratkaisuja murrosaloilla toimiville yrityksille. Hanke toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa Suomesta, Italiasta, Sveitsistä ja Saksasta.

Taustalla on Euroopan komission New Skills Agenda. Komissio on myös määritellyt nk. murrosaloja, joihin digitalisaation, muuttuneen ikärakenteen ja globalisaation vaikutukset heijastuvat kaikkein voimakkaimmin. Näitä aloja ovat mm. auto-, tekstiili-, matkailu-, rakennus-, metalli- ja vaatetus- ja jalkineala sekä uusiutuvaan energiaan ja vihreään teknologiaan liittyvät alat. Lisä- ja uudelleen koulutuksen tarve on murrosaloilla laaja ja ratkaisuja työssäoppimisen tukemiseen on tarjolla rajallisesti. Tarvetta on yhä enemmän ketterille koulutusratkaisuille, jotka mahdollistavat työntekijöiden osaamisen kehittämisen työpaikalla.

Innovative Training Solutions for Learning at Work in Disruptive Industries, StiLLLearning-hankkeen tavoitteena on ymmärtää millaista yleistä sekä sektorikohtaista osaamista murrosaloilla tarvitaan, millä tavalla työssäoppimista tapahtuu tällä hetkellä, mihin työssäoppimisessa tarvitaan enemmän työkaluja sekä tuottaa tutkimuspohjaisia ratkaisuja tilanteeseen.

Hankkeessa rakennetaan verkossa toimiva koulutusratkaisujen ideapankki, jota testataan yhdessä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa. Hanke investoi työpaikoilla toimivien, muita työntekijöitä kouluttavan henkilöstön osaamiseen ja kehittää kouluttajien osaamista hypervideoiden pohjalle rakennetussa cMOOC -oppimisympäristössä. Hankkeen tuloksena kouluttajien osaaminen työssäoppimisen tukemiseen murrosaloilla lisääntyy, uusien taitojen oppiminen integroituu aiempaa paremmin osaksi muuttuvaa työelämää ja vahvistaa osaltaan murrosaloilla toimivien yritysten kilpailukykyä.

”Tämä on erinomainen mahdollisuus syventää näkemystä työelämän muutoksesta ja vaikuttavista oppimisratkaisuista työssä. Hanke myös mahdollistaa asiantuntijoillemme laajemman vertailun ja yhteisen kehittämistyön kokeneiden tutkimus- ja kehittämiskumppaneiden kanssa eri Euroopan maista”, tutkimusryhmää johtava tutkijayliopettaja Essi Ryymin Hämeen ammattikorkeakoulusta sanoo.

“Odotamme oppivamme paljon kumppaneiltamme. Saksan partneri tuntee erityisesti teollisuuden esineiden Internet -kehitystä, Sveitsistä mukana on kansallinen ammatillisen koulutuksen ja tutkimuksen organisaatio ja Italian kumppani on palkittu sosiaalisen integraation edistäjä”, lisää hankeasiantuntija Katja Maetoloa.

StiLLLearning-hanke käynnistyi lokakuussa ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma. Hankkeen kumppaneita ovat Cometa Formazione (Italia), Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinn GmbH (Saksa) ja Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB (Sveitsi).

Lisätietoja:

Essi Ryymin
tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
essi.ryymin@hamk.fi

Katja Maetoloa
hankeasiantuntija
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
katja.maetoloa@hamk.fi

Future Work Research and Development eli tulevaisuuden työn tutkimus ja kehitys on yksi HAMK Edun tutkimusalueista. HAMK Edun asiantuntijat toimivat aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa, kehittävät uudenlaista yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä rakentavat innovatiivisia työssäoppimisen ratkaisuja eri alojen ammattilaisille.