HAMK vahvistaa osaamisen vientiä ja ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta Afrikassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK vahvistaa osaamisen vientiä ja ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta Afrikassa
HAMKin kumppaneita Afrikassa

HAMK vahvistaa osaamisen vientiä ja ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta Afrikassa

03.11.2020 08:00

Hämeen ammattikorkeakoulussa on laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on luoda Afrikkaan työtä ja hyvinvointia monialaisesti, yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Array

Tarkoituksena on tukea sikäläisiä koulutusorganisaatioita sekä kehittää opettajankoulutusta ja koulutusjärjestelmiä, erityisesti koulutuksen laatua ja saavutettavuutta. Toisena päätavoitteena on vahvistaa tutkimusta, jolla vastataan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisin sekä olla mukana kehittämässä erityisesti afrikkalaista maa- ja metsätalousalan koulutusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Tärkeä näkökulma on myös vahvistaa HAMKin omaa Afrikka-asiantuntijuutta ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia oppia globaaleista kehityskysymyksistä.

Viime aikoina on saatu useita merkittäviä rahoituksia hankkeille, joissa esimerkiksi uudistetaan maatalousyrittäjyyttä, biotalousyrittäjyyden koulutusta ja metsätalouskoulutusta. Nykyaikaisilla oppimismenetelmillä, kuten digiratkaisuilla ja ongelmalähtöisellä oppimisella, ulotetaan koulutus mahdollisimman monen saataville. Lisäksi luodaan ratkaisuja ammatillisten opettajien osaamisen vahvistamiseksi. Kumppanimaita ovat hankkeesta riippuen Kenia, Sambia, Uganda, Namibia, Etelä-Afrikka ja Somalia.

Afrikka-toimenpideohjelma tähtää myös vahvan yhteistyöverkoston luomiseen. Tällä hetkellä kumppaneina on Afrikassa toimivia järjestöjä, yrityksiä sekä useita yliopistoja, kuten mantereen parhaimpiin kuuluva maatalousalan yliopisto Egerton University Keniassa, sekä Suomesta mm. Aalto-yliopisto. Myös Kanta-Hämeen alueen yrityksille aukeaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti bio-sektorilla.

Toimenpideohjelman taustalla on näkemys, jonka mukaan Afrikan kehitys on oleellinen tekijä koko yhteisen tulevaisuutemme kannalta.

”Afrikassa on suurin köyhyys, nopein väestönkasvu ja ilmastonmuutos iskee sinne rajuimmin. Tarvitaan tutkimusyhteistyötä, joka auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa, sekä koulutuksen uudistamista, jolla voidaan parantaa yleistä hyvinvointia”, tutkijayliopettaja Eija Laitinen HAMK Bio -tutkimusyksiköstä sanoo.

HAMKilla vahvuuksia Afrikassa

HAMK on jo pitkään toteuttanut erilaisia kehityshankkeita ja yhteistyötä kehittyvissä maissa eri maanosissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös Afrikassa on jo oltu kehittämässä mm. vesi- ja sanitaatioratkaisuja, energia- ja ympäristöystävällistä asumista ja edistetty suomalaisten pk-yritysten uusiutuvan energian vientiä. Kumppaneina on ollut toistakymmentä Afrikan maata.

”Vahvuutemme Afrikassa on paitsi aikaisempien hankkeiden tuoma kokemus, myös kestävään kehitykseen, biotalouteen ja opettajakoulutukseen liittyvä osaamisemme sekä erilaiset oppimisympäristöt, joissa on mahdollisuus kehittää esimerkiksi luomuviljelyä, uutta viljelyteknologiaa, hiilensidontamekanismeja tai poikkitieteellistä yhteistyötä”, HAMK Bio -tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen sanoo.

Afrikka-toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan HAMKin yleistä strategiaa, joka tähtää lisääntyvään kansainvälisyyteen, tutkimusyhteistyöhön ja maailmanlaajuisesti kriittisten ongelmien ratkaisuun.

Lisätietoja:

Heidi Ahokallio-Leppälä
vararehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
0400904330
heidi.ahokallio-leppala@hamk.f

Eija Laitinen
tutkijayliopettaja
HAMK Bio -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
0505853933 
eija.laitinen@hamk.fi

Martti Majuri
HAMK Edu -tutkimusyksikön johtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
0405879883
martti.majuri@hamk.fi