HAMKille kestävän kehityksen ohjelma – tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030 - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKille kestävän kehityksen ohjelma – tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030
symbolikuvassa maapallo vesipisarassa

HAMKille kestävän kehityksen ohjelma – tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030

03.09.2020 12:13

Hämeen ammattikorkeakoulussa on laadittu kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelmassa on lueteltu useita tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla korkeakoulun toiminnan kestävyyttä vahvistetaan niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin arjen toiminnoissa. Yhtenä tavoitteena on pyrkimys hiilineutraaliksi korkeakouluksi vuonna 2030.

Array

HAMKin kestävän kehityksen ohjelma tukee ja vie konkreettisemmalle tasolle kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat eri tavoin näkyneet toiminnassa jo vuosien ajan.

Ohjelman tavoitteet vaihtelevat isoista (hiilineutraalius, ekotehokkuus, koko työyhteisön hyvinvointi) pieniin ja arkisiin (veden kulutuksen seuraaminen, kertakäyttöastioista luopuminen, lähituotannon suosiminen ravintolapalveluissa). Ekologisen kestävyyden lisäksi kiinnitetään huomiota myös sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, kuten eriarvoisuuden vähentämiseen. Ohjelman taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

”Toimenpiteet on valittu siten, että niiden toteutumista voidaan myös jollain mittarilla seurata”, sanoo kestävän kehityksen työryhmää HAMKissa vetävä tutkimuspäällikkö Mervi Friman.

Esimerkiksi koulutuksessa kestävän kehityksen opintoja sisällytetään kaikkiin tutkintoihin alasta riippumatta, ja osansa koulutuksista saa myös henkilökunta.

”Kaikissa koulutuksissa edistetään myös kestävän kehityksen mukaista yrittäjyyttä, ja jatkossa jokainen HAMKissa tehty opinnäytetyö puntaroi omaa tutkimuskohdettaan myös kestävän kehityksen kannalta”, Friman sanoo.

HAMKin kaikilla neljällä tutkimusyksiköllä (HAMK Bio, HAMK Edu, HAMK Smart, HAMK Tech) on oma tulokulma kestävyyteen, lisäksi ne tekevät yhteistyötä keskenään. Kestävyyteen liittyviä tulokulmia tutkimuksessa ovat esimerkiksi ravinnekuormien vähentäminen, sivuvirtojen hyödyntäminen, monimuotoisuus, vesitalous, kehitysyhteistyö, koulutusvienti kehittyviin maihin, digitaaliset ratkaisut bio- ja kiertotalouteen, ekologisesti kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut erityisesti teollisuudessa ja fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen rakentamisessa.

HAMKin seitsemällä kampuksella pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita mm. kierrätyksessä, ruokailussa ja resurssitehokkuudessa. Esimerkiksi vedenkulutuksessa ollaan siirtymässä reaaliaikaiseen seuraamiseen säästökohteiden löytämiseksi, Evolla, Lepaalla ja Mustialassa lämpö tuotetaan omilla hakelämpölaitoksilla ja sähköhybridiautojen latausmahdollisuutta lisätään tarpeen mukaan. Hiilineutraaliustavoitteeseen pääsyä edesauttavat HAMKin laajat opetusmetsät, 3 400 hehtaaria. Uusia puita istutetaan 15 000–25 000 vuosittain. Lisäksi metsiin kylvetään siemeniä.

”Tavoite hiilineutraaliudesta on kova, mutta välttämätön ja linjassa tämän päivän yleisten toimintatapojen kanssa”, kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen sanoo.

Lisätietoja

Mervi Friman
tutkimuspäällikkö, Kestävän kehityksen tiimin vetäjä
Hämeen ammattikorkeakoulu
0405858203
mervi.friman@hamk.fi

Tuomas Salonen
kiinteistöjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
0407229172
tuomas.salonen@hamk.fi

HAMKin kestävän kehityksen ohjelma
Kestävä HAMK -nettisivu