HAMKin avoin tiede ja tutkimus arvioitiin korkealle tasolle  - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin avoin tiede ja tutkimus arvioitiin korkealle tasolle 

HAMKin avoin tiede ja tutkimus arvioitiin korkealle tasolle 

21.01.2020 13:11

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kartoittanut korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Hämeen ammattikorkeakoulu menestyi selvityksessä sijoittuen toiseksi korkeimmalle tasolle 4. 

OKM:n tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuuden selvityksessä kartoitettiin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien sekä tiedeyhteisöjen tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä vuonna 2019. Lisäksi selvityksessä tunnistettiin avoimuuden edistämiseen liittyviä kehityskohteita ja vahvuuksia.  

Selvityksessä tarkasteltiin esimerkiksi, miten avoimuutta edistetään strategioissa ja periaatteissa sekä millaisin keinoin avoimuutta tuetaan organisaatiossa. 

Tulosten mukaan Suomen ammattikorkeakouluista seitsemän ja yliopistoista yhdeksän pääsivät korkeimmalle kypsyystasolle. HAMK sijoittui toiseksi korkeimmalle tasolle 4, joka on merkitty HAMKin 2030 vision tavoitetasoksi. Edellisessä vastaavassa selvityksessä vuonna 2016 HAMK sijoittui tasolle 2. 

Selvityksen mukaan tason 4 organisaatio edistää aktiivisesti avointa toimintakulttuuria ja avoimuuden periaatteet ovat keskeinen osa organisaation tavoitteita. Avoimuutta edistävät toiminnot ovat pääasiassa avoimesti saatavilla sekä niitä mitataan ja kehitetään. 

Tasolle 4 pääseminen on edellyttänyt avoimuuden periaatteiden ja työkalujen kehittämistä sekä avoimen hankeviestinnän ja julkaisemisen edistämistä. Panostuksia on tehty myös avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen opetuksessaHAMKissa toimii myös tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) tuen tiimi. HAMKin avoimesta TKI-toiminnasta ja opetuksesta voi lukea täältä 

Selvityksessä todettiin keskeisiksi avoimuutta edistäviksi tekijöiksi sekä kotiorganisaation tarjoama tuki että yhteistyön vahvistaminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Avoimen toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu HAMKissa. Avoimuutta edistetään esimerkiksi edelleen kehittämällä tukipalveluita, avoimuuden ohjeita sekä vahvistamalla yhteistyötä niin suomalaisten kuin kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 

Selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa täällä. 

Lisätietoja 

Anna Mikkonen  
palveluasiantuntija  
kirjasto- ja tietopalvelut 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0503573790 
anna.mikkonen@hamk.fi 

Janne Salminen 
vararehtori  
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0503429569 
janne.salminen@hamk.fi