Kasvi- ja leväosaamiselle rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kasvi- ja leväosaamiselle rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta

Kasvi- ja leväosaamiselle rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta

18.02.2020 14:18

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 240 000 euron rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä uudenlaisen erottelumenetelmän avulla. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Aalto-yliopisto.

Hankkeessa tutkitaan mm. elintarviketeollisuudessa sivuvirtana syntyvien laimeiden liuoksien sisältämien ravintoaineiden hyötykäyttöä. Tutkimuksen keskiössä on uusi teknologinen innovaatio, elektroflotaation kehitetty versio.

HAMKista Etsivät (ElintarvikeTeollisuudenSIvuvirrathyötykÄyTtöön) -hankkeen työryhmään kuuluu tutkijayliopettaja Marika Tossavainen, joka on väitellyt mikrolevien hyödyntämismahdollisuuksista eri sovelluksissa. Tossavainen työskentelee HAMK Bio -tutkimusyksikössä kerrosviljelyn parissa.

Hankkeen kesto on kaksi vuotta. Hankkeesta myös Suomen Kulttuurirahaston artikkelissa.

Lisätietoja

Marika Tossavainen
Tutkijayliopettaja, HAMK
050 3531201
marika.tossavainen@hamk.fi