Opinnäytetyö: Hevostilojen valumavesissä piilee riskejä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Hevostilojen valumavesissä piilee riskejä
Hevosia laitumella

Opinnäytetyö: Hevostilojen valumavesissä piilee riskejä

04.02.2020 09:37

Hevostilojen valumavesiin on alettu kiinnittää huomiota hevosten siirtyessä maaseudulta yhä lähemmäs asutusta ja taajamia, jopa kaupunkeja. Suolistoperäisiä taudinaiheuttajia voi päätyä vesiympäristöihin eläintiloilta puhdistusmenetelmistä huolimatta.

Array

Asia selviää agrologi (AMK) Suvi Takalan Hämeen ammattikorkeakoulussa hevostalouden koulutukseen tehdyssä opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin hevostilojen valumavesien hygieniariskejä ja kuinka niitä olisi mahdollista hallita.

Opinnäytetyössä käsitellään myös valumavesiin liittyviä viranomaismääräyksiä ja lainsäädäntöä, hevostilojen valumavesien käsittelyn nykytilaa ja valumavesien käsittelymahdollisuuksia, kuten hevostarhojen valumavesien käsittelyjärjestelmää.

Opinnäytetyön mukaan hevostilojen valumavesien suurimpana hygieniariskinä voidaan pitää ulosteperäisten mikrobien ja mahdollisten taudinaiheuttajien kulkeutumista talousveteen, kaivoihin sekä rantojen pintavesiin. Erilaiset taudit voivat levitä vesivälitteisesti ihmisten ja eläinten välillä sekä tuoreena syötävissä kasviksissa. Tautien hallintaan saaminen näyttäisi lisäksi olevan vaikeutumassa erilaisten resistenssien vuoksi. Vesiensuojelun tärkeys korostuu paitsi terveyden näkökulmasta myös elintärkeän makean veden rajallisten varantojen vuoksi. Hevostilojen mahdolliset päästölähteet ovat jaloittelutarhat, lantalat ja harjoitusalueet.

Työssä haastatellut vesien käsittelyn asiantuntijat korostivat, että pelkkä suunnittelu ja uuden tarha-alueen perustaminen eivät riitä asioiden kunnossa pysymiseen, vaan alue vaatii jatkuvaa hoitoa ja ylläpitoa. Heidän mukaansa hevostilojen ja koko alan tulisi itse ymmärtää nostaa ympäristöasioiden hoito imagolliseksi asiaksi ja käyttää sitä näkyvästi myös markkinoinnissa.

Työ tehtiin kirjallisuustutkimuksena osana isompaa hanketta ”Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi”. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto ja siinä on mukana myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Luke, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) sekä alan yrityksiä.
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa valumavesien, vesistöön kulkeutuvien jätevesien sekä käyttöveden mikrobiologisista riskeistä, riskien hallinnasta sekä vesien mikrobiologiseen puhdistukseen käytettävistä ratkaisuista. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.8.2019-30.5.2021 ja se on saanut EAKR rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014- 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Lisätiedot:

Suvi Takala,
opiskelija, hevostalouden koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 7380024
suvi.k.takala@gmail.com

Markku Sastamoinen,
erikoistutkija, Luonnonvarakeskus 
0295326509
markku.saastamoinen@luke.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan.