Ilmoittautuminen HAMK:n avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 3.8.2020 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ilmoittautuminen HAMK:n avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 3.8.2020
iloinen opiskelija

Ilmoittautuminen HAMK:n avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 3.8.2020

27.07.2020 08:00

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia kiinnostavista AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi ja englanniksi.

Array

Avoimet opinnot ovat opintoja tai opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista. Avoimien AMK-opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoaan tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista.

Syksyllä 2020 HAMKin avoimissa opinnoissa on monipuolista eri alojen opintotarjontaa suomeksi ja englanniksi. Verkkototeutukset sopivat niille, jotka haluavat opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelu HAMKin avoimessa AMKissa tapahtuu yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea ammattikorkeakouluissa, ja ne on mahdollista sovittaa myös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkintoon.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen väylä tutkinto-opiskeluun

Polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Ne ovat erinomainen vaihtoehto; mikäli et tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi vielä ensimmäisellä hakukerralla, sinulla ei ole vaadittua pohjakoulutusta, tai jos haluat täydentää osaamistasi tutkintoon saakka.

HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK-polkuopintoja kaikissa HAMK:n tutkintokoulutuksissa suomeksi ja englanniksi.
Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan aikaisemmin suoritettu soveltuva AMK-tutkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin erillishaussa vaadittava työkokemus on täyttynyt. Polkuopintoja on tarjolla kaikissa HAMK:n YAMK-koulutuksissa.

Polkuopintojen jälkeen, tai kun on muuten suorittanut riittävän määrän tutkintoon hyväksyttäviä opintoja avoimessa AMKissa, voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. HAMKissa on kesätaukoa lukuun ottamatta jatkuva erillishaku opintopolku.fi -palvelussa.

Tutustu tarjontaan osoitteessa www.hamk.fi/avoin ja ilmoittaudu opintoihin ajalla 3. – 15.8.2020.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: opiskelijapalvelut@hamk.fi