Jaakko Helander edustajaksi Elinikäisen ohjauksen foorumiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jaakko Helander edustajaksi Elinikäisen ohjauksen foorumiin
Hämeen ammattikorkeakoulu

Jaakko Helander edustajaksi Elinikäisen ohjauksen foorumiin

20.05.2020 10:34

HAMK Edu -tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Jaakko Helander on nimitetty edustamaan ammatillisia opettajakorkeakouluja valtakunnalliseen Elinikäisen ohjauksen (ELO) -foorumiin toimintakaudelle 1.4.2020 – 31.1.2023.

Array

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumin ja foorumin työjaoston. ELO-foorumin tehtävänä on valmistella ehdotus elinikäisen ohjauksen strategiaksi sekä toimenpiteiksi sen toteuttamisessa. Foorumissa on laajasti edustettuna eri hallinnonalat ja organisaatiot, kuten Kuntaliitto, Kela, ministeriöt ja eri koulutusorganisaatioita. Tutkijayliopettaja Jaakko Helander Hämeen ammattikorkeakoulusta toimii foorumissa ammatillisten opettajakorkeakoulujen edustajana.

ELO-foorumi tukee myös hallitusohjelman toimeenpanoa erityisesti koskien elinikäisen ohjauksen kehittämistä, jatkuvan oppimisen uudistusta ja työllisyyden edistämisen valmistelua sekä oppivelvollisuuden laajentamista.

Lue lisää elinikäisen ohjauksen strategiatyön etenemisestä.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU