Kaikki vaihto-opiskelijat kutsutaan kotiin, tapahtumat on peruttu kesäkuun loppuun asti - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaikki vaihto-opiskelijat kutsutaan kotiin, tapahtumat on peruttu kesäkuun loppuun asti

Kaikki vaihto-opiskelijat kutsutaan kotiin, tapahtumat on peruttu kesäkuun loppuun asti

13.03.2020 18:18

HAMK keskeyttää kaikki opinto- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Kaikki HAMKin ulkomailla olevat opiskelijat kutsutaan kotiin.

Mikäli opiskelija päättää jäädä vaihtokohteeseen, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti. Jakso muuttuu tuolloin vapaa-ajan lomaksi eikä ulkomaan vaihtoon myönnettyä apurahaa makseta keskeytyspäivästä eteenpäin.

Valtaosa HAMKin opetuksesta on saatu siirrettyä verkkoon. HAMKia ei olla toistaiseksi sulkemassa eikä toimintaa pysäyttämässä, vaan koulutus jatkuu siten, että opiskelijoiden opinnot etenevät mahdollisimman sujuvasti tästä poikkeustilanteesta huolimatta. Sama koskee muuta toimintaa.

HAMKissa järjestettävät tapahtumat, juhlat, seminaarit ja muut yleisötilaisuudet perutaan tai siirretään verkkoon kesäkuun loppuun asti. 

Ammattikorkeakoulut peruvat kevään ensimmäisen yhteishaun valintakokeet ja käyttävät niiden sijaan todistusvalintaa ja valintatehtäviä valitessaan opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen. Jos kesäkuun alkuun suunniteltua AMK-valintakoetta ei pystytä järjestämään koronan vuoksi, opiskelijavalinnassa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan hakijoita hyvissä ajoin ennen valintakokeita. Lisää valintakokeista yhteishakutiedotteessamme ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen tiedotteessa