Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeelle HAMKin omarahoitusta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeelle HAMKin omarahoitusta

Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeelle HAMKin omarahoitusta

06.02.2020 14:19

Hämeen ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön uusi sisäinen rahoitusmahdollisuus hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Ensimmäinen omarahoitusosuus on myönnetty HAMK Bion hallinnoimalle Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeelle vuosille 2020-2021.

HAMKin omarahoituspooli on uusi lisärahoitusmahdollisuus tutkimusyksiköille. Omarahoituspoolin rahoituksella on tarkoitus kannustaa tekemään strategisesti tärkeitä, TKI-hankehakemusprosessin mukaan haettuja hankkeita.

Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeen aikana selvitetään kaupunkirakenteeseen syntyviä kasvupaikkoja, kaupunkiviljelyyn soveltuvia kasveja ja tuotantoteknologioita sekä mahdollisuuksia kehittää kaupunkiviljelyn ympärillä toimivaa verkostoa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa hajautetun kaupunkiviljelyn monistettava toimintamalli, joka edistäisi ja monipuolistaisi kaupunkirakenteessa olevien tyhjien tilojen ja alueiden käyttämisen ravinneviisaan ruuantuotannon alustoina. 

Hanke tukee koulutuksen tavoitteita edistäen ruoan arvostusta, ympäristövastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hanke tuo ruuantuotantoa eri muodoissaan näkyville kuluttajien ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ruokatuotantoon. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vähentää vesistökuormaa ja parantaa ravinnekierrätystä. Hanketyö kohdistuu Hämeenlinnan kaupungin alueille. Tutustu hankkeen sivuihin täällä.

Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 186 155 €, josta omarahoitusosuus HAMKin osalta on 11 963 € / vuosi. Hankkeen omarahoitusosuutta maksaa myös Hämeenlinnan kaupunki. Hankkeen päärahoittaja on Suomen ympäristöministeriö.

 

Lisätietoja

Outi Tahvonen (Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeen projektipäällikkö)
tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
+358403519352
outi.tahvonen@hamk.fi

Johanna Närhi (omarahoituspooli)
talous- ja hallintojohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
 +358405032136
johanna.narhi@hamk.fi