Kehity Teollisuuden Digi-Robo -osaajaksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kehity Teollisuuden Digi-Robo -osaajaksi

Kehity Teollisuuden Digi-Robo -osaajaksi

17.11.2020 14:23

Teollisuuden Digi-Robo -osaaja – Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset toteutetaan 30 opintopisteen täydennyskoulutuksena. Koulutuksella tuetaan teknologiateollisuuden alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uusien teknologioiden kuten yhteistyörobotiikan ja 3D-teknologioiden käyttöönottoa sekä älykkäiden kone- ja tuotantojärjestelmien kehittämistä LEAN-johtamismenetelmiä hyödyntäen. Tämän YAMK-tasoisen koulutuksen avulla päivitetään insinööriosaamista uudelle tasolle ja vastataan teknisten alojen osaamistarpeisiin.

Array

Sisällöt

Koulutuksen tavoitteena on tarjota uudenlainen Teollisuus 4.0 -ratkaisuihin pohjautuva koulutuskokonaisuus valmistavan teollisuuden uusien teknologisten ratkaisujen hallintaan. Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden tuotantoprosessien liittämistä osaksi älykkäitä järjestelmiä. Teollisuuden neljäs vallankumous yhdistää mm. automaation, koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan tuotantoprosessin jokaisesta vaiheessa vauhdittaen niin uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä kuin nykyisen tuotannon tehostamistakin.

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen kokonaisuuden. Tarkempiin sisältöihin voit tutustua moduulikuvaukset -sivulta.
MODUULI 1. Teollisuus 4.0 valmistavassa teollisuudessa, 6 op
MODUULI 2. Tuotantojärjestelmien automatisointi ja virtuaalinen käyttöönotto, 6 op
MODUULI 3. Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 4 op
MODUULI 4. Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op
MODUULI 5. Kehittämistyö LEAN-ajattelua hyödyntäen, 8 op

Yleiset osaamistavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää Teollisuus 4.0:n mahdollisuudet, keskeiset käsitteet ja niiden liittymisen datan hyödyntämiseen.
• Ymmärtää teollisuuden digitaalisen järjestelmän arkkitehtuurin kokonaisuuden sekä IOT-sensoreiden ja lähiverkkojen toiminnan.
• Ymmärtää automaatiojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä osaa logiikkaohjelmoinnin perusteet.
• Ymmärtää digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton periaatteet.
• Tuntee 3D-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet digitaalisessa suunnitteluympäristössä.
• Osaa käyttää ja ohjelmoida yhteistyörobotteja.
• Osaa soveltaa oppimaansa aidossa kehityskohteessa hyödyntäen LEAN-ajattelumallia ja menetelmiä.

Toteutus

Aloitustilaisuus 23.-24.3.2021 ja päätöstilaisuus 7.-8.12.2021 järjestetään HAMKissa Riihimäellä (muutokset mahdollisia koronarajoitustilanteessa). Opiskelija suorittaa muuten koulutussisältöjä pääosin verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti ja ohjatusti. Työskentelyä ohjataan noin kahden viikon välein (arkena klo 17 alkaen) ohjatuissa webinaareissa tai tarvittaessa lähiopetuksena. Koulutusajankohta on 23.3.-8.12.2021

Koulutuksen laajuus

Koulutus muodostaa 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden, joka on YAMK-tasoinen. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tekniikan alan insinööritutkinnon suorittaneille soveltuen erityisesti kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään. Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksia ja antaa lisäpotkua työllistymiseen. Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 3.3.2021 mennessä
Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta.

Lisätietoja

Katso tarkemmat tiedot koulutuksen nettisivuilta.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus etäyhteydellä. Tilaisuuden etäyhteyslinkki on saatavilla koulutuksen nettisivuilta lähempänä ajankohtaa.

 

->  Uusi toteutus alkaa maaliskuussa 2022! Katso ajankohtaiset tiedot nettisivulta.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, tekstilogo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU