Kerrosviljellyt "premium-kasvit" tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kerrosviljellyt “premium-kasvit” tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle
HAMK Bio -logo

Kerrosviljellyt “premium-kasvit” tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle

14.09.2020 15:08

HAMKissa tutkitaan kerrosviljelyn tuomia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun yrittäjille. Sisäviljelytuotannossa voidaan tähdätä ”premium-kasveihin”, mikä nostaa raaka-aineen hintaa ja tarjoaa innovatiivisille viljelijöille merkittävän tulonlähteen perinteisen viljelyn ohelle.

Array

Kerrosviljely on tilaasäästävä viljelymuoto, jossa hyödynnetään uusia tuotantoteknologioita esimerkiksi kaupunkiviljelyssä. Toisaalta maaseudun toimijat kaipaavat perusliiketoimintansa tueksi uusia, toimintaa tukevia ja kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kasvukauden ulkopuolelle.

Hämeen ammattikorkeakoulu edistää omalta osaltaan maaseudun elinvoiman ja elinkeinomahdollisuuksien lisäämistä ja laajentamista käynnistämällä ArvoLiike – Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle -hankkeen. Tarkoituksena on tutkia, miten arvokkaita ja alihyödynnettyjä kasveja voidaan hyödyntää kaupungin ja maaseudun rajapinnassa elinkeinomahdollisuuksien laajentamisessa ja kehittämisessä.  Tavoitteena on myös selvittää energia- ja tilatehokkuuden kannalta optimaalisia viljelyratkaisuja, kartoittaa kerrosviljelyyn soveltuvat arvokasvit ja niitä hyödyntävät teollisuudenalat sekä tuoda alan toimijoita yhteen. Malliesimerkkien avulla kartoitetaan tuotantoketjun rakenne tilalta tuotteeksi, mukaan lukien prosessointi ja tuotekehitys.

Lisäksi ArvoLiike-hankkeessa selvitetään biomassan kokonaishyödyntämistä ilmastoviisaasti ja kartoitetaan jäännösmateriaalin hyödyntämismahdollisuudet esimerkiksi rehuna. Näiden pohjalta yrittäjille tuotetaan teknistä ja europohjaista tietoa kerrosviljelyteknologian hyödyntämismahdollisuuksista.

ArvoLiike-hankkeen on rahoittanut Hämeen ELY-keskus ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto ja se toteutetaan ajalla 1.8.2020 – 31.12.2021.

Lisätietoja:

Minna Palos
projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 567 7627
minna.palos@hamk.fi

Hankkeen nettisivu.