Kevään toinen yhteishaku päättyi – HAMK entistä suositumpi  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kevään toinen yhteishaku päättyi – HAMK entistä suositumpi 
opiskelijoita Riihimäen kampuksella

Kevään toinen yhteishaku päättyi – HAMK entistä suositumpi 

02.04.2020 08:38

Hämeen ammattikorkeakoulun vastaanottamien hakemusten määrä kevään toisessa yhteishaussa kasvoi yli kahdella tuhannella hakemuksella viime vuoteen verrattuna. Kasvu on merkittävää, sillä hakukohteita oli viime vuoteen verrattuna kymmenen vähemmän.

Array

Yhteensä HAMK vastaanotti kevään toisessa yhteishaussa 12 586 hakemusta. Sekä hakemusten että yksittäisten hakijoiden määrällä mitattuna lisäystä viime vuoteen oli yli 20 prosenttia. 

HAMKin vetovoimaisimmat koulutukset ovat monimuotokoulutuksia, joita voi opiskella työn ohessa. Suosituin koulutus yhteishaussa oli sosionomin monimuotokoulutus, seuraavina liiketalouden ja tietojenkäsittelyn monimuotokoulutukset. 

Viime vuoteen verrattuna eniten suosiotaan kasvattivat biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus, tieto- ja viestintätekniikan monimuotokoulutus, tietojenkäsittelyn monimuotokoulutus ja metsätalouden koulutus. 

Yhteishakua voidaan HAMKin osalta pitää onnistuneena, sillä 40 hakukohteesta 34 kasvatti hakijamääräänsä viime vuodesta. 

Kampuskohtaisia kehityssuuntia  

Riihimäellä kaikki koulutukset lisäsivät suosiotaan, eniten hakemusmäärä kasvoi tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa. 

Forssassa hakijamäärä kasvoi sekä kestävän kehityksen koulutuksessa että biotalouden insinöörikoulutuksen päivätoteutuksessa.

Valkeakoskella sairaanhoitajakoulutus on HAMKin viidenneksi vetovoimaisin koulutus. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen hakemusten määrä kasvoi myös yli 20 prosenttia. 

Kevään toisen yhteishaun valinnat 

Kevään toisessa yhteishaussa yli puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla. AMK-valintakoe järjestetään kesäkuun alussa. Mahdollisista koronatilanteen aiheuttamista vaikutuksista tiedotetaan hakijoita hyvissä ajoin. Todistusvalinnoista ja AMK-valintakokeesta tiedotetaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla sekä HAMKin verkkosivuilla. 

Tavoitteena on julkaista valintojen tulokset viimeistään 8.7.2020. 

Lisätietoja 

Leena Luoma,  
Opiskelijapalvelupäällikkö  
Hämeen ammattikorkeakoulu  
050 574 5314  
leena.luoma@hamk.fi