Opinnäytetyö: Kiinteistöt osaksi virtuaalivoimalaitosta?  Sijoittajia ohjaa kannattavuus, toisena ilmastovaikutukset  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Kiinteistöt osaksi virtuaalivoimalaitosta?  Sijoittajia ohjaa kannattavuus, toisena ilmastovaikutukset 

Opinnäytetyö: Kiinteistöt osaksi virtuaalivoimalaitosta?  Sijoittajia ohjaa kannattavuus, toisena ilmastovaikutukset 

30.03.2020 14:38

Opiskelija Mika Kari selvitti Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyössään kiinteistösijoittajien ja alan keskeisten toimijoiden odotuksia ja epävarmuuksia, kun he pohtivat kiinteistön liittämistä osaksi virtuaalivoimalaitosta.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja energiamurros tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia sekä rakentamiseen että kiinteistösijoittamiseen. Yksi ratkaisu kiinteistöjen kasvaviin haasteisiin on virtuaalivoimalaitos. Virtuaalivoimalaitos on digitaalinen alusta, joka muun muassa kerää kulutusjoustoon käytettävissä olevia sähkökuormia riittävän suureksi kokonaisuudeksi, jotta niitä voidaan hyödyntää sähköverkon heilahtelujen tasaamiseen. 

Opiskelija Mika Kari selvitti Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyössään kiinteistösijoittajien ja alan keskeisten toimijoiden odotuksia ja epävarmuuksia, kun he pohtivat kiinteistön liittämistä osaksi virtuaalivoimalaitosta. Opinnäytetyön mukaan kiinteistösijoittajien toimintaa ohjaavat erityistesti taloudelliset mallit ja yritysten strategioiden pohjalta rakennetut sijoitussuunnitelmat. Kiinteistösijoittajien suurimmat odotukset virtuaalivoimalaitoksen osalta liittyvät hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen ja energian käytön optimointiin. Taloudellisen kannattavuuden lisäksi voimalaitoshankkeen odotetaan olevan riittävän suuri kokonaisuus, jotta sillä on aitoa liiketoiminnallista merkitystä. Kulutusjouston mahdollistamalta uudelta kiinteistöjen ansaintamallilta vaaditaan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden voimakas korostuminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla on kuitenkin noussut toiseksi merkittäväksi ajuriksi myös kiinteistösijoittamisessa. Voimalaitoshankkeen odotetaan myös pienentävän kiinteistön hiilijalanjälkeä ja samalla nostavan kiinteistön sekä sen sidosryhmien vihreää imagoa. Ympäristösertifikaattien merkityksen nähdään kasvavan tulevaisuudessa myös kotimaisten vuokralaisten ja näiden asiakkaiden parissa. 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Siemens Osakeyhtiön kanssa. 

Lisätiedot: 

Mika Kari 
Opiskelija, Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut –koulutus (YAMK) 
050 376 2512  
mika.p.kari@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/karimika/ 

Iivari Kunttu 
Tutkijayliopettaja, HAMK Smart 
Opinnäytetyön ohjaaja 
0504622692 
iivari.kunttu@hamk.fi  

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002182542