Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä

25.11.2020 12:01

Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus toteutettiin valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä vuosina 2017-2020. Koulutuksen järjestäminen samanaikaisesti useammassa ammattikorkeakoulussa mahdollisti maamme kärkirivin asiantuntijoiden käytön. Pelkästään yhden koulun voimavaroin tämä ei olisi ollut mahdollista. Tätä toimintamallia jatkokehittämällä ammattikorkeakoulut pystyvät jatkossakin vastamaan työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Array

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti erityisavustuksena vuosina 2015-2016 kehittämishankkeita, joiden tavoitteena oli haastaa korkeakoulut pohtimaan työn muutosta ja ennakoimaan osaamistarpeita. Rakennusalan erikoistumiskoulutusten kehittämistä toteutettiin yhteistyössä 12 ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston sekä rakennusalan elinkeinoelämän edustajien kesken. Erikoistumiskoulutus aikuiskoulutusmuotona tarjosi korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen muilla tavoin hankkineille uuden joustavan mahdollisuuden kehittää osaamista ajankohtaisilla ja työ- ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä asiantuntija-alueilla.

Kehittämistyön pohjalta syntyi Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, jonka toteuttamisessa olivat mukana viisi ammattikorkeakoulua: Hämeen, Tampereen, Satakunnan, Oulun ja Turun ammattikorkeakoulu. Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus oli laajuudeltaan 30 opintopistettä ja sen tavoitteena oli lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten niin tilaaja-rakennuttajien kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Koulutuksen kautta kerrytettiin yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista sekä tarjottiin työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena erityisesti kosteusvaurio ja sisäilmaongelmaisissa kohteissa.

Kahden toteutuskierroksen jälkeen koulutuksen järjestäjien näkemysten mukaan Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen sisältöjä ja suorituksia tulisi vielä kehittää siten, että ne tarjoavat paremman tavan tukea alan pätevyysjärjestelmää. Tällä erikoistumiskoulutusten kehittämisen toimintamallilla korkeakoulut pystyvät yhteistyössä jatkossakin vastamaan työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin.

Kiinnostuitko?

Lue Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen kehittämisvaiheista kokonaisuudessaan alkuperäisestä artikkelista Ympäristö ja Terveys 5/2020 -lehdestä: Heinonen, J., Hekkanen, M., Järvinen, M. ja Savolainen, M. (2020). Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä. Ympäristö ja Terveys 5, s. 38-42.

Artikkelin rinnakkaistallenne on luettavissa verkossahttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020101384009