Korona siivitti yritysryhmän kehittämistyötä – laatutyöllä vauhtia elintarvikeyritysten kasvuun - Hämeen ammattikorkeakoulu
Korona siivitti yritysryhmän kehittämistyötä – laatutyöllä vauhtia elintarvikeyritysten kasvuun
Kankaisten tilan kahvila juhlatilana

Korona siivitti yritysryhmän kehittämistyötä – laatutyöllä vauhtia elintarvikeyritysten kasvuun

25.11.2020 09:42

Kanta- ja päijäthämäläinen yritysryhmä kehitti yhdessä liiketoimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeita. Saadut kokemukset ovat lupaavia, ja yritykset kertoivat saaneensa ryhtiä omaan työhönsä.

Array

Yritysten toimintaa on kehitetty uudenlaisessa hanketyypissä. Siinä vähintään kolme yritystä yhdessä kehittävät toimintaansa. Yrityksillä voi olla yhteisten toimenpiteiden lisäksi omia kehittämistoimenpiteitä. Yrityksissä on mm. kehitetty uusia reseptejä ja uusia tuotteita, käyty läpi asiakasprofiileja, haettu uusia pakkausmateriaaleja, käyty toimintaa läpi elintarviketurvallisuuden näkökulmasta ja tehty korjaustoimenpiteitä, jotka olisivat olleet muutenkin edessä. Työ tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun Kilpailukykyä laadulla – elintarvikealan yritysryhmähankkeessa. 

Yksi mukana olleista yrityksistä on Kankaisten tila Hämeenlinnasta. Yrittäjä Pirkko Kämärin mukaan parasta on ollut se, että asioita on voinut toteuttaa omien tarpeiden pohjalta. Hankkeen tuella saatu ulkopuolinen asiantuntija-apu auttoi omien näkemysten laajentamisessa ja sai kehittämisprosessin liikkeelle.

”Ensi kesänä 2021 uudistukset viedään käytännön tasolle, tuloksia näkee sitten”, kertoo Kämäri.

Kankaisten tilalla tehtiin iso työ kahvilaliiketoiminnan kehittämisessä. Toiminta alkoi kymmenen vuotta sitten pienenä lisäpalveluna marjanpoimijoille. Nyt kahvila, jäätelökioski, lähiruokapuoti, käsityöpuoti ja juhlatilavuokraus ovat merkittävässä roolissa tilan toiminnassa. Pirkko Kämäri kävi alan asiantuntijoiden avulla läpi liikeideaa, asiakasanalyysiä, tuotteita ja tiloja toiminnan kannalta. Yhdessä he miettivät esimerkiksi reseptejä ja ruokatuotteita kokonaisuutena ja sisältöinä asiakkaiden näkökulmasta. Yrittäjä suosittelee samanlaisen prosessin läpikäyntiä muillekin yrittäjille urautumisen välttämiseksi.

Kehittämissuunnitelmia alettiin tehdä yhdessä yritysten kanssa keväällä 2019. Hankkeeseen osallistuivat Kankaisten tilan lisäksi Orastava Aurinko, Sysmän Luomuherkut ja Natural Nordic.

”Silloin ei koronapandemiasta tiedetty vielä mitään – onneksi, koska yritysten kehittämishalukkuus olisi voinut olla toisenlainen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sanna Lento.

Pandemian aikana kyllä huomattiin, että oikeastaan aika oli hyvinkin otollinen miettiä oman toiminnan kehittämistä.

”Oli pakko pysähtyä miettimään omaa toimintaa pidemmällä ajanjaksolla”, Lento toteaa.

Kilpailukykyä laadulla – elintarvikealan yritysryhmähanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Lisätiedot:

Sanna Lento
projektipäällikkö
HAMK Bio -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 5096 443 
sanna.lento@hamk.fi

Pirkko Kämäri
yrittäjä
Kankaisten tila 
050 0485 441
tila@kankaistentila.fi