KTM Anne-Maria Korhosen väitöstilaisuus (etä) Turun yliopistossa 21.8.2020 - Hämeen ammattikorkeakoulu
KTM Anne-Maria Korhosen väitöstilaisuus (etä) Turun yliopistossa 21.8.2020

KTM Anne-Maria Korhosen väitöstilaisuus (etä) Turun yliopistossa 21.8.2020

18.08.2020 10:58

HAMK Edun lehtori, KTM Anne-Maria Korhonen esittää väitöskirjansa ” Designing scaffolding for personal learning environments: Continuous learning perspective in vocational teacher education context” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 21.8.2020 klo 12.00

Korhosen väitöstutkimuksen keskiössä ovat henkilökohtaiset oppimisympäristöt ja oppimispolut. Tuloksena syntyi käytänteitä siihen, miten opettajaopiskelijoita voidaan ohjata hyödyntämään henkilökohtaisia oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta osaamisensa näkyväksi tekemisessä. Tutkimustulosten perusteella esitetään, että digitaalisia ja henkilökohtaisia oppimisympäristöjä käytettäessä ohjausvastuuta on hajautettava. Opettajan tulee jakaa ohjausvastuuta opettajalle itselleen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajalle, digitaalisiin ympäristöihin ja vertaisoppijoille.

Vastaväittäjänä toimii professori Teemu Leinonen (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Marjaana Veermans (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on aikuiskasvatustiede.

Etäyhteys tilaisuuteen 21.8. klo 12 (Zoom-linkki)

Tutustu väitöskirjaan (pdf)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU