Merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta kaupunkivihreän hiilensidontatutkimukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta kaupunkivihreän hiilensidontatutkimukseen
puistotie

Merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta kaupunkivihreän hiilensidontatutkimukseen

13.11.2020 14:09

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana tutkimuksessa, joka tähtää kaupunkivihreän eli julkisten ja yksityisten viheralueiden hiilen sitomisen tehostamiseen. CO-CARBON -hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja siinä ovat HAMKin lisäksi mukana myös Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto ja Kööpenhaminan yliopisto. 

Array

Kaupunkien viheralueilla voi olla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten hillinnässä kaupungeissa. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa, tukevat huleveden hallintakeinoja sekä vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. ”Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”(CO-CARBON) mittaa ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä kehittää käytäntöjä ja työkaluja kaupunkivihreän suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon avuksi. Hiilen sidonnan lisäksi tutkitaan pihoille ja puistoihin rakennetun vihreän ympäristön vaikutusta ekologiaan ja ihmisten hyvinvointiin.  

Hanke kokoaa ilmakehä-, maaperä- ja käyttäytymistieteilijät sekä maisema-arkkitehdit yhteen kaupunkivihreän koko toteutusketjun ja -kentän kanssa. Mukana on myös lukuisia kaupunkeja, organisaatioita ja yrityksiä. 

HAMKin osuus Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) myöntämästä rahoituksesta on lähes 600 000 euroa. Kokonaisuudessaan kolmivuotiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta lähes 3,6 miljoonaa euroa. 

Jokaisella hankekumppanilla on oma vastuualueensa. 

Selvitämme HAMKissa, miten hiilensidontaa pystytään tukemaan kaupunkivihreän rakentamisessa ja hoidossa yksityisillä, puolijulkisilla ja julkisilla viheralueilla niin materiaali- ja työtapavalinnoilla kuin yksilöiden ja yhteisöjen päätöksenteolla”, kertoo tutkimusyksikkö HAMK Bion tutkijayliopettaja Outi Tahvonen.  

HAMKista hankkeeseen osallistuu HAMK Bion lisäksi HAMK Edu -tutkimusyksikkö. 

”Meitä kiinnostaa hiilensidonnan monitieteinen ja monihallinnollinen yhteistyö ja päätöksenteko. Tutkimme viranomaisten ja asiantuntijoiden vuorovaikutussuhteissa kehittyvää hiiliviisasta asiantuntijuutta”, lisää HAMK Edun projektitutkija Heta Rintala. 

”Myös asukkaiden toiminnalla, arvoilla ja asenteilla on tärkeä merkitys. Voisiko kaupunkilaisia ohjata osallistavalla hiilivalmennuksella kohti positiivista muutosta?” pohtii HAMK Edun tutkijayliopettaja Essi Ryymin 

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta, jolla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Tämä on jo toinen kerta, kun STN myöntää rahoitusta HAMKille. Ensimmäinen myönnettiin viime vuonna Biocolour-hankkeelle, jossa HAMK tutkii mm. biopohjaisten väriaineiden sovellusmahdollisuuksia. 

Lisätiedot: 

Harri Mattila 
tutkijayliopettaja, HAMK Bio 
sähköposti: harri.mattila@hamk.fi 
puh.: +358505545645 

Outi Tahvonen 
tutkijayliopettaja, HAMK Bio 
sähköposti outi.tahvonen@hamk.fi 
puh.: +358403519352 

Heta Rintala 
projektitutkija, HAMK Edu 
sähköposti: heta.rintala@hamk.fi 
puh.: +358503030724 

Essi Ryymin 
tutkijayliopettaja, HAMK Edu  
sähköposti: essi.ryymin@hamk.fi 
puh.: +358504617557