Metsähallitus ja HAMK sopivat opetusmetsistä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Metsähallitus ja HAMK sopivat opetusmetsistä
HAMK Evo Oppimiskeskus.

Metsähallitus ja HAMK sopivat opetusmetsistä

08.12.2020 16:05

Hämeen ammattikorkeakoulu oy ja Metsähallitus Metsätalous Oy ovat 7.12.2020 allekirjoittaneet sopimuksen valtion maiden käytöstä metsäopetuksen tarpeisiin.

Array

Pääosa opetusmetsistä sijaitsee Hämeenlinnan Evolla, jossa alueen käyttäjiä ovat Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutus ja Hämeen ammatti-instituutin metsäopetus. Evon alueen osalta opetusmetsän kokonaispinta-ala on 1 946 ha, johon sisältyvät suojeluun varatut Hautjärven ja Tuohimetsän alueet. Suomen partiolaisten käytössä oleva leirialue kuuluu osana opetusmetsään. Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 lukien ja on voimassa toistaiseksi.

– Sopimus varmistaa metsäopetuksen ja monialaisen tutkimuksen jatkumisen Evolla, jossa metsäalan koulutusta alkoi Suomessa vuonna 1862, kertoo HAMKin biotalousosaamisen yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki. Koulutuksen järjestäjälle opetusmetsä tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa voidaan suunnitella ja havainnollistaa metsän- ja riistanhoidon sekä puunkorjuun käytännön toimenpiteitä ja tehdä opetukseen liittyviä työharjoitteluja.

Metsähallitus ja HAMK laativat yhdessä opetusmetsän metsäsuunnitelman, jossa huomioidaan opetus- ja tutkimuskäytön tarpeet sekä tehdään alue-ekologinen tarkastelu. Opetusmetsän käyttö perustuu hyväksyttyyn metsäsuunnitelmaan. Metsähallitus myy opetusmetsän hakkuissa kertyvän puutavaran ja myyntitulo jää Metsähallitukselle.