Työpaikalla tapahtuvia oppimisen malleja kehitetään   - Hämeen ammattikorkeakoulu
Työpaikalla tapahtuvia oppimisen malleja kehitetään  

Työpaikalla tapahtuvia oppimisen malleja kehitetään  

27.11.2020 14:05

Hämeen ammattikorkeakoulussa on alkanut hanke, joka kehittää teknisten alojen työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien uraohjausvalmiuksia. Hanke osallistaa myös työssäoppimispaikkoja tarjoavia yrityksiä. 

NextSteps@TechVET -hanke edistää työelämän ja opettajien sekä kouluttajien ammatillista kehittymistä seuraavan kolmen vuoden ajan. Hankkeessa on mukana 15 yritystä. Määrän odotetaan hankkeen käynnistyttyä lisääntyvän. 

Tarkoituksena on tunnistaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön nykytila ja kehitystarpeet keskittyen erityisesti uraohjaukseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi kehitetään pedagogisesti harkittuja koulutusmateriaaleja ohjaustaitojen sekä koulutuksen ja työn välisen yhteistyön tukemiseksi, edistetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen parhaita käytäntöjä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän näkökulmista sekä kehitetään ja pilotoidaan opettajille ja työpaikkaohjaajille suunnattu digitaalinen osaamismerkki ohjaustaitojen parantamista sekä tunnustamista ja akkreditointia varten.  

Kohderyhmään kuuluvat tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, erityisesti ammatillisen koulutuksen opettajat ja heidän työelämäyhteytensä, kuten työpaikan ohjaajat, johtajat ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat. Näiden kohderyhmien kautta hanke hyödyttää myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.  

Taustalla on tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeet, jotka tunnistettiin osana Teformi-hanketta muodostetussa kansainvälisessä verkostossa. Nyt käynnistynyt projekti vastaa näihin yhteisiksi koettuihin tekniikan alojen koulutuksen kehittämistarpeisiin kansainvälisenä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu partnereita Suomesta, Hollannista, Virosta ja Latviasta.  

NextSteps@TechVET hanketta rahoittaa Euroopan komission ERASMUS + -ohjelma. 

Lisätietoja: 

Tuomas Eerola 
projektipäällikkö 
HAMK Edu -tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
0405878188 
tuomas.eerola@hamk.fi 
Hankkeen nettisivut.