Ohjaamojen välillä suurta vaihtelua – valtakunnalliset suositukset yhtenäistämään laatua - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohjaamojen välillä suurta vaihtelua – valtakunnalliset suositukset yhtenäistämään laatua

Ohjaamojen välillä suurta vaihtelua – valtakunnalliset suositukset yhtenäistämään laatua

27.08.2020 10:15

Uraa! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projekti (ESR) julkistaa 27.8.2020 monialaisen uraohjauksen suositukset valtakunnallisten, alle 30-vuotiaille nuorille suunnattujen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavien Ohjaamojen kehittämiseksi.  Taustalla on havainto siitä, että nuorten uraohjaus on paikoin jäsentymätöntä ja toteutuu vaihtelevasti.

Array

Ohjaamoja on noin 70 eri puolilla Suomea, ja niiden tarkoituksena on tukea nuoria elämänhallinnan taidoissa ja edistää nuoren kiinnittymistä työelämään tai koulutukseen. 

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikön koordinoiman URAA! -projektin tulosten mukaan uraohjaus ymmärretään Ohjaamoissa monella eri tavalla. Ohjaamoissa tehdään eri alojen asiantuntijoiden kesken monialaista yhteistyötä, minkä havaittiin uutena työtapana ja palveluna haastavan suomalaista uraohjausta. Uusi työtapa tuo mukanaan tarpeen määritellä uraohjauksen sisältö ja tavoite yhteisesti.  

Havainnot ovat yhteneväisiä aiemmin keväällä julkaistun Valtioneuvoston tilaaman MONET-vaikuttavuustutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa todettiin, että ohjaustyö perustuu joissakin tapauksissa intuitiivisuuteen, ei-systemaattiseen ja -tietoiseen ohjaukselliseen työotteeseen. 

Projektissa havaittiin myös, että nuorten syyt tulla Ohjaamoon ovat moninaisia. Keskeisimpinä näyttäytyvät työhön, koulutukseen, toimeentuloon ja asumiseen liittyvät syyt. Kuitenkin aineiston perusteella palvelujen tarjonnassa korostuu työ- ja elinkeinosektorin edustus Ohjaamossa. Monialaisen työotteen tavoite ei täysin toteudu, sillä valtaosa ohjaustilanteista on yhden ohjaajan ja nuoren välisiä.  

Projektissa laaditut valtakunnalliset suositukset korostavat, että monialainen uraohjaus tulee toteuttaa nuoren tarpeen mukaan. Työskentelyyn tulisi osallistua tarvittavaa osaamista edustavat työntekijät. Lisäksi tulee hyödyntää paikallista ja alueellista verkostoa laajasti. Huomiota tulee kiinnittää nuoren urasuunnittelutaitojen ja pitkän aikavälin suunnitelmien vahvistamiseen.   

Suositukset vastaavat osaltaan elinikäisen ohjauksen kehittämistarpeeseen ja kansainvälisiin ohjausalan toimintapolitiikan suosituksiin. Niiden avulla voidaan systematisoida ja yhdenmukaistaa nuoren uraohjausta. Tällä varmistetaan, että palvelutarpeiltaan samanlaiset asiakkaat saavat laadukasta ja yhdenvertaista palvelua. 

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tavoitteena on vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Projektin toteuttavat HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  Projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projekti on osa OKM:n Osuvaa osaamista –teeman Osuva ohjaus –toimenpidekokonaisuutta. Projektin toteutusaika on 1.4.2018 – 30.11.2020.  

Suositukset julkistetaan 27.8.2020 verkkovälitteisesti. 

Tiedote ja linkki suosituksiin ovat luettavissa 27.8.2020 HAMK verkkosivuilta: www.hamk.fi/uraa   

Lisätietoja: 

Sanna Heino
projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
sanna.heino@hamk.fi
0504779911 

Taru Lilja
projektitutkija, Hämeen ammattikorkeakoulu
taru.lilja@hamk.fi,
0503310970
 

Päivi Pukkila
asiantuntija, Hämeen ammattikorkeakoulu 
paivi.pukkila@hamk.fi
0505745253
 

Jaakko Helander
tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
jaakko.helander@hamk.fi
 0407372588