Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen kuulumisia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen kuulumisia

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen kuulumisia

31.03.2020 12:02

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke etenee. Hankkeeseen kuuluvan viiden ammattikorkeakoulun kesken on etsitty lähtökohtia uraohjauksen rakenteelle ja prosessille sekä malleja uraohjauksen vahvistamiseksi. Lähtökohtaselvityksissä on tullut esiin, että useissa ammattikorkeakouluissa on käytössä ohjaussuunnitelma, jossa kuvataan ammattikorkeakoulun ohjaustoimintaa, sen tavoitteita ja toimintatapoja. Mielenkiintoisen vertaisarvioinnin tuloksena alkaa selkeästi näkyä, mitkä ovat niitä elementtejä, joita ohjaussuunnitelmassa tarvitaan.

Parhaillaan ollaan valmistelemassa ohjaukseen liittyvää kyselyä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Sen tavoitteena on selvittää, mitä ovat ne aihealueet, joita tulevaisuuden uraohjauksessa tarvitaan. Tietoja hyödynnetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunniteltavassa koulutuksessa. Kysely on tarkoitus avata hankkeessa toimivien ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön vastattavaksi huhtikuussa 2020.

Lisätietoja hankkeesta:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ohjaus-tulevaisuuden-tyohon-the-student-s-counseling-for-the-work-of-the-future/

HAMKin projektivastaava:
Leena Nikander
Yliopettaja
Ammatillinen opettajankoulutus
Puh. +358405877028
leena.nikander@hamk.fi